Povratak na Локацијски услови

Архива

2021. година

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.353-4-2022-V од 13.01.2022. Закључак бр.353-18-2022-V од 25.01.2022 Закључак-бр.353-20-2022-V-од-27.01.2022 Закључак бр 353-32-2022-V од 04.02.2022. Закључак бр.353-34-2022-V од 09.02.2022 Закључак бр.353-10-2022-V од 09.02.2022 Закључак бр. 353-43-2022-V од 10.02.2022. Закључак бр.353-36-2022-V од 10.02.2022. Закључак бр.353-8-2022-V од 21.02.2022 Закључак-бр.353-52-2022-V-од-22.02.2022 Закључак-бр.353-54-2022-V-од-24.02.2022 Закључак-бр.353-59-2022-V-од-25.02.2022 Закључак-бр.353-55-2022-V-од-28.02.2022 Закључак-бр.353-62-2022-V-од-02.03.2022 Закључак-бр.353-72-2022-V-од-07.03.2022 Закључак-бр.353-76-2022-V-од-07.03.2022 Закључак-бр.353-77-2022-V-од-08.03.2022 Закључак-бр.353-30-2022-V-од-07.02.2022 Закључак-бр.353-92-2022-V-од-11.03.2022 Закључак-бр.353-98-2022-V-од-14.03.2022  Закључак-бр.353-91-2022-V-од-14.03.2022 Закључак-бр.353-101-2022-V-од 17.03.2022 Закључак-бр.353-120-2022-V-од 25.03.2022 Закључак-бр.353-114-2022-V-од 25.03.2022  Закључак-бр.353-141-2022-V-од 01.04.2022… Детаљније

Захтев усвојен

Захтев усвојен

Локацијски услови број 353-540-2021-V од 04.01.2022. године  Локацијски услови број 353-554-2021-V од 04.01.2022. године Локацијски услови број 353-545-2021-V од 11.01.2022. године Локацијски услови број 353-547-2021-V од 12.01.2022. године Локацијски услови број 353-558-2021-V од 21.01.2022. године Локацијски услови број 353-551-2021-V од 24.01.2022. године Локацијски услови број 353-553-2021-V од 24.01.2022. године Локацијски услови број 353-6-2022-V од 24.01.2022.… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен