Povratak na Градска управа

Градски услужни центар (пријемна канцеларија и писарница)

У августу 2010. године почео је са радом осавремењен  градски услужни центар са циљем да Градска управа постане бољи сервис и да пружи бољу и квалитетнију услугу грађанима.

Путем електронско прозивног редоследног система унапређена је ефикасност у остваривању права грађана и смањене гужве и време чекања, а уградњом портала и хидрауличне платформе омогућено је особама са посебним потребама да непосредно комуницирају са службеницима Градске управе у остваривању својих права.

У оквиру градског услужног центра постоји инфо пулт у коме се грађани и правна лица информишу о начину и поступку остваривања својих права пред органима града. Контакт телефон инфо пулта је 468-222

У Градском услужном центру грађани на једном месту подносе захтеве и остварују права, и то на следећим шалтерима:

Број шалтера

Врста права која се остварује

Контакт телефон

1

информације везане за издавање дозвола, аката и решења из области урбанизма и грађевинарства и комуналне области; допуна предмета о легализацији 468-201

2

локални и јавни приходи и порез на имовину физичких и правних лица 468-202

3

локални и јавни приходи и порез на имовину физичких и правних лица 468-203

4

локални и јавни приходи и порез на имовину физичких и правних лица 468-204

6

остваривање права на дечији додатак, родитељски додатак, помоћ незапосленим породиљама, новчана накнада за 3. дете од Покрајине, издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Р. Србији  и регистрација предузетника 468-206

7

остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса, остваривање права на субвенционисану цену комуналних услуга, издавање потврда о животу, потврда о издржавању за иностранство, потврда ради остваривања права на дечији додатак у иностранству 468-207

8

издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству 468-208

9

издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству 468-209

10

пријем поднесака за остваривање права пред органима града 468-210

11

пријем поднесака за остваривање права пред органима града 468-211

12

пријем поднесака за остваривање права пред органима града 468-212

Радно време Услужног центра  је сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

У оквиру пројекта који је реализован од стране Удружења грађана „Алтеа“, Услужни центар Градске управе града Сомбора опремљен је јула месеца 2015.год. посебним индукционим системом за амплификацију говора особа са оштећеним слухом које користе слушне апарате или имају уграђен Кохлеарни имплант, што им омогућава самосталну комуникацију са службеницима Градске управе. Такође се у Услужном центру могу наћи и информатори на Брајевом писму за слепе особе, који садрже све битне информације и контакт телефоне одељења Градске управе, као и установа у граду Сомбору.

Е-ПИСАРНИЦА

2017.године образована је јединствена е-писарница кроз софтвер, који омогућује јединствену евиденцију свих докумената. Е-писарница у потпуности обезбеђује управљање документацијом и архивском документацијом према правилима канцеларијског пословања и законској регулативи, омогућава добијање стандардних канцеларијских извештаја (деловодне књиге, пријемне књиге, листинга рачуна, вођење експедиционе књиге…), рад са реверсима, архивском књигом, пописом аката итд. Постигнуто је  брзо, једноставно и ефикасно претраживање и преглед  поднетих захтева и докумената. Поред евиденције предмета, е-писарница обезбеђује праћење статуса и кретања предмета.

Предности Електронске писарнице: јединствена евиденција свих предмета без обзира са праћењем статуса и кретањем предмета као и задуженог обрађивача; могућност дигитализације докумената и њихово чување у електронском облику уз аутоматско везивање за одговарајући предмет; ефикасност и економичност градске управе смањењем укупног времена обраде предмета.

Грађани путем интернета (званичне интернет презентације града Сомбора- www.sombor.rs/)  могу да:

 • изврше увид у стање свог предмета, помоћу броја предмета  ( јединствени идентификатор предмета који сваки предмет добија приликом креирања и састоји се од три дела: класе предмета, редног броја у оквиру класе и године) и приступне лозинке ( шифра која служи да спречи друге особе да остваре увид у предмет. Ову лозинка добија се  на шалтеру на коме се предаје захтев  заједно са потврдом о пријему захтева). Увид у стање Вашег предмета можете извршити овде
 • преузму обрасце захтева за остваривање права  ( на српском и мађарском језик)  и упознају се са процедуром односно поступком за остваривање права.  Образац  захтева можете преузети овде
 • наруче извод из документа ( извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге умрлих и уверење о држављанству) електронским путем, а која документа  ће бити достављена на кућну адресу. Ова услуга се плаћа поузећем при достави траженог документа. Тражене документе се шаљу искључиво на  подручју Републике Србије. Наручивање докумената  можете извршити овде

У  циљу осавремењавања опреме и унапређења рада Услужног центра ради унапређења комуникације између грађана и органа града Сомбора, почетком 2018.године је на основу средстава добијених од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, набављено 12 лаптопова и 12 бежичних мишева.

Подизање техничких, софтверских па и стручних капацитета у Услужном центру довело је до  унапређења пословних процеса, повећања ефикасности пружања услуга, боље  комуникација са грађанима и запосленима у Градској управи града Сомбора.

 • 20200128_071940
 • 20200128_072010
 • 20200128_072026
 • 20200128_072045
 • 20200128_072111
 • 20200128_072134
 • 20200128_072229
 • 20200128_072320
 • 20200128_072332