Povratak na Сервиси грађана

Обрасци и формулари – Űrlapok és formanyomtatványok

Одељење за образовање

Одељење за општу управу

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Одељење инспекције и комуналне полиције

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за друштвене делатности

Преглед свих образаца

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ БОРАЧКИ ДОДАТАК БРИСОВНА ДОЗВОЛА ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ВОДНА ДОЗВОЛА ВОДНИ УСЛОВИ ВРАЋАЊE ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА… Детаљније
Званична интернет презентација