Обрасци и формулари

Одељење за образовање

Pogledati stranu »

Одељење за општу управу

Pogledati stranu »

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Pogledati stranu »

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

Pogledati stranu »

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Pogledati stranu »

Одељење инспекције и комуналне полиције

Pogledati stranu »

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Pogledati stranu »

Одељење локалне пореске администрације

Pogledati stranu »

Одељење за друштвене делатности

Pogledati stranu »

Преглед свих образаца

  АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ БОРАЧКИ ДОДАТАК БРИСОВНА ДОЗВОЛА ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ВОДНА ДОЗВОЛА ВОДНИ УСЛОВИ ВРАЋАЊE ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ… Детаљније

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija