Обрасци и формулари

Промена личног имена, презимена или имена и презимена

Потребно је поднети: Захтев за промену личног имена, презимена, имена и презимена (образац захтева можете преузети овде) Извод из Матичне књиге рођених Извод из Матичне књиге венчаних (ако је лице у браку) Уверење да се против лица које тражи промену личног имена не води поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности Фотокопија… Детаљније

Pogledati stranu »

Захтев за исправку у матичној књизи рођених, умрлих, венчаних

Потребно је поднети: Захтев за исправку у Матичној књизи ( можете га преузети овде) Извод из Матичне књиге рођених (за лице које тражи исправку) Извод из Матичне књиге венчаних (за исправку у књизи венчаних) Извод из Матичне књиге умрлих (за исправку у књизи умрлих) Извод из Матичне књиге рођених и венчаних за родитеље (за исправку у… Детаљније

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija