Povratak na Сервиси грађана

Обрасци и формулари – Űrlapok és formanyomtatványok

Одељење за образовање

Одељење за општу управу

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Одељење инспекције и комуналне полиције

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за друштвене делатности

Преглед свих образаца

    АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ БОРАЧКИ ДОДАТАК БРИСОВНА ДОЗВОЛА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ… Детаљније
Званична интернет презентација