Povratak na Одељење локалне пореске администрације

Обрасци захтева – kérelmek

 1. ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
 2. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 3. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 4. Пријава накнаде за заштиту и унапређење животне средине од 2019. године
 5. ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
 6. ОТПИС ДУГОВА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА
 7. ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ
 8. ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
 9. ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА
 10. ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА
 11. ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
 12. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 13. УСАГЛАШАВЊЕ СТАЊА ПО РАЧУНИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
 14. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
 15. ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ППИ1
 16. 15a. ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ППИ2
 17. КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ
 18. ЗАХТЕВ ЗА ОТВАРАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА (УПИТ СТАЊА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА)
 19. ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА