Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији града Сомбора. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  Остале делатности предузећа су: 33.12 – Поправка машина 33.13 – Поправка електронске и… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Енергана“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за пружање услуга производње, дистрибуције и продаје топлотне енергије, компримираног ваздуха и гаса. Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација. Остале делатности предузећа су: 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 71.11 – Архитектонска… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Претежна делатност предузећа је: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају. Остале делатности предузећа су: 49.91 – Друмски… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљање отпада, рециклаже отпадака, одржавање јавне хигијене и зоохигијене. Претежна делатност предузећа је: 38.11 – Скупљање отпада који није опасан. Остале делатности предузећа су: 22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 25.29 – Производња… Детаљније

Pogledati stranu »

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.   Остале делатности предузећа су: 33.12… Детаљније

Pogledati stranu »

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СОМБОР

Архив је установа из области културе која је основана ради заштите, чувања, сређивања, обраде и презентовања архивске грађе за територију Града Сомбора и његових петнаест насељених места, општину Апатин и њена четири места, општину Кула и њених пет насељених места, општину Оџаци и њених осам насељених места и општину Бач и њених пет насељених места.… Детаљније

Pogledati stranu »

ГРАДСКА БИБЛОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР

Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, обавља библиотечко-информациону делатност према националним и међународним стандардима и у оквиру тога прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе. Библиотечко-информациону грађу и изворе из својих збирки Библиотека корисницима даје на коришћење и у читаоницама Библиотеке. У непроцењивом књижевном благу (преко… Детаљније

Pogledati stranu »

ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР

Установа културе која је основана 14. марта 1945. године ради заштите уметничко-историјских дела, као делатност од посебног друштвеног интереса. Градски музеј Сомбор данас је регионални музеј комплексног типа и поседује одељење: археолошко, нумизматичко, етнолошко, историјско, завичајне историје уметности и збирку савремене југословенске уметности. Музеј поседује и стручну библиотеку са вредним издањима XVIII-XX века. Галерија савремене… Детаљније

Pogledati stranu »

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

Адреса: 25101 Сомбор, Трг Косте Трифковића 2. 25000 Сомбор Телефон (централа): +38125437666 Телефон (билетарница): +38125436373 Е-маил: nps.upravnik@gmail.com Радно време(билетарница): пон-пет од 10.00 до 14.00   и 18.00 до 20 часова субота од 10.00 до 13.00  и 18.00 до 20 часова Дана 25. новембра 1882. године одржана је прва представа у згради сомборског позоришта и од тада… Детаљније

Pogledati stranu »

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР

Културни центар „Лаза Костић“ основан је одлуком СО Сомбор. Седиште установе је Венац Радомира Путника 2. којој припада и Галерија у улици Лазе Костића 5. Установа је основана као наследник славне „Ликовне јесени“ и носи име најзначајнијег књижевника који је живео и радио у Сомбору. Од самог почетка рада Културни центар је упућен да делује… Детаљније

Pogledati stranu »

ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР

Галерија „Милан Коњовић“ у Сомбору је отворена 10. септембра 1966. године збирком од 500 одабраних радова Милана Коњовића, које је велики уметник свом родном граду Сомбору поклонио уз гесло: Слике ове, миљенице моје, са љубављу дарујем родном граду, оне једино њему и припадају. Зграда у којој је смештен легат је саграђена на темељима здања у… Детаљније

Pogledati stranu »

Дирекција за изградњу града Сомбора – у ликвидацији

Pogledati stranu »

ЈП Урбанизам – у ликвидацији

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija