Povratak na Локална самоуправа

Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији града Сомбора. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  Остале делатности предузећа су: 33.12 – Поправка машина 33.13 – Поправка електронске и… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Енергана“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за пружање услуга производње, дистрибуције и продаје топлотне енергије, компримираног ваздуха и гаса. Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација. Остале делатности предузећа су: 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 71.11 – Архитектонска… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Претежна делатност предузећа је: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају. Остале делатности предузећа су: 49.91 – Друмски… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљање отпада, рециклаже отпадака, одржавање јавне хигијене и зоохигијене. Претежна делатност предузећа је: 38.11 – Скупљање отпада који није опасан. Остале делатности предузећа су: 22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 25.29 – Производња… Детаљније

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.   Остале делатности предузећа су: 33.12… Детаљније

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СОМБОР

Архив је установа из области културе која је основана ради заштите, чувања, сређивања, обраде и презентовања архивске грађе за територију Града Сомбора и његових петнаест насељених места, општину Апатин и њена четири места, општину Кула и њених пет насељених места, општину Оџаци и њених осам насељених места и општину Бач и њених пет насељених места.… Детаљније

ГРАДСКА БИБЛОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР

Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, обавља библиотечко-информациону делатност према националним и међународним стандардима и у оквиру тога прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе. Библиотечко-информациону грађу и изворе из својих збирки Библиотека корисницима даје на коришћење и у читаоницама Библиотеке. У непроцењивом књижевном благу (преко… Детаљније

ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР

Установа културе која је основана 14. марта 1945. године ради заштите уметничко-историјских дела, као делатност од посебног друштвеног интереса. Градски музеј Сомбор данас је регионални музеј комплексног типа и поседује одељење: археолошко, нумизматичко, етнолошко, историјско, завичајне историје уметности и збирку савремене југословенске уметности. Музеј поседује и стручну библиотеку са вредним издањима XVIII-XX века. Галерија савремене… Детаљније

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

Адреса: 25101 Сомбор, Трг Косте Трифковића 2 Телефон (централа): +38125437666 Телефон (билетарница): +38125436373 Е-маил: sombornationaltheatre@gmail.com nps.sekretarijat2@gmail.com Радно време(билетарница): пон-пет од 10.00 до 14.00   и 18.00 до 20 часова субота од 10.00 до 13.00  и 18.00 до 20 часова Дана 25. новембра 1882. године одржана је прва представа у згради сомборског позоришта и од тада позориште… Детаљније

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР

Културни центар „Лаза Костић“ основан је одлуком СО Сомбор. Седиште установе је Венац Радомира Путника 2. којој припада и Галерија у улици Лазе Костића 5. Установа је основана као наследник славне „Ликовне јесени“ и носи име најзначајнијег књижевника који је живео и радио у Сомбору. Од самог почетка рада Културни центар је упућен да делује… Детаљније

ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР

Галерија „Милан Коњовић“ у Сомбору је отворена 10. септембра 1966. године збирком од 500 одабраних радова Милана Коњовића, које је велики уметник свом родном граду Сомбору поклонио уз гесло: Слике ове, миљенице моје, са љубављу дарујем родном граду, оне једино њему и припадају. Зграда у којој је смештен легат је саграђена на темељима здања у… Детаљније

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „СОКО“

Јавна установа Спортски центар „Соко“ обавља делатност од јавног значаја у области управљања и одржавања више капиталних спортских објеката у граду Сомбору. Управна зграда налази се у Соколском дому, који је изграђен 1925. године у стилу средњевековне српско-византијске архитектуре са декоративним елементима неоморавске школе. Према историчарима уметности, архитекта је био Јохан Јанош Базлер, мада због… Детаљније
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

Центар за социјални рад Сомбор основан је 15. марта 1960. године. Носилац послова социјалне заштите у граду Сомбору јесте Центар за социјални рад, који као упутни орган остварује права грађана, пружа услуге социјалне заштите и спроводи мере. Јавна овлашћења и пренете надлежности заснивају се на Законским и подзаконским актима. Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице;… Детаљније

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР

18. октобра 1958. године Народни одбор општине Сомбор донео је следеће решење: Назив установе је дечје обданиште „Вера Гуцуња“ са седиштем у Сомбору, Петра Бојовића, венац број 3; Дечје обданиште „Вера Гуцуња“ је установа са самосталним финансирањем; Задатак установе је заштита деце и мајки, у циљу задовољења општих потреба становништва; Основна и обртна средства установе… Детаљније

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР

Центар за стручно усавршавање Сомбор је установа из области образовања. Оснивач је град Сомбор на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Иако основан од стране града Сомбора Центар ће настојати да задржи улогу регионалног лидера у области стручних усавршавања. Место организовања различитих врста обука; Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео… Детаљније

Дирекција за изградњу града Сомбора – у ликвидацији

ЈП Урбанизам – у ликвидацији