Povratak na Локална самоуправа

Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Водоканал“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији града Сомбора. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  Остале делатности предузећа су: 33.12 – Поправка машина 33.13 – Поправка електронске и …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Енергана“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за пружање услуга производње, дистрибуције и продаје топлотне енергије, компримираног ваздуха и гаса. Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација. Остале делатности предузећа су: 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 71.11 – Архитектонска …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање зеленила и зелених јавних површина, јавне расвете, одржавање тротоара, пешачких и бициклистичких стаза, одржавање улица и општинских путева у зимском периоду, урбаног мобилијара, споменика знаменитих личности и осталих споменика, фонтана и јавних чесми на јавним …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Претежна делатност предузећа је: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају. Остале делатности предузећа су: 49.91 – Друмски …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСТОР“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Простор“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за уређивање и одржавање пијаца, сахрањивање умрлих лица, уређење и одржавање гробаља, изградња и продаја гробница и одржавање и давање у закуп пословног простора и јавних површина које су у власништву Града (билборди, киосци, летње баште, привремено заузеће јавних …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљање отпада, рециклаже отпадака, одржавање јавне хигијене и зоохигијене. Претежна делатност предузећа је: 38.11 – Скупљање отпада који није опасан. Остале делатности предузећа су: 22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 25.29 – Производња …

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут. Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.   Остале делатности предузећа су: 33.12 …

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СОМБОР

Архив је установа из области културе која је основана ради заштите, чувања, сређивања, обраде и презентовања архивске грађе за територију Града Сомбора и његових петнаест насељених места, општину Апатин и њена четири места, општину Кула и њених пет насељених места, општину Оџаци и њених осам насељених места и општину Бач и њених пет насељених места. …

ГРАДСКА БИБЛОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР

Библиотека је 1994. године постала матична библиотека Западнобачког округа, обавља библиотечко-информациону делатност према националним и међународним стандардима и у оквиру тога прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе. Библиотечко-информациону грађу и изворе из својих збирки Библиотека корисницима даје на коришћење и у читаоницама Библиотеке. У непроцењивом књижевном благу (преко …

ГРАДСКИ МУЗЕЈ СОМБОР

Установа културе која је основана 14. марта 1945. године ради заштите уметничко-историјских дела, као делатност од посебног друштвеног интереса. Градски музеј Сомбор данас је регионални музеј комплексног типа и поседује одељење: археолошко, нумизматичко, етнолошко, историјско, завичајне историје уметности и збирку савремене југословенске уметности. Музеј поседује и стручну библиотеку са вредним издањима XVIII-XX века. Галерија савремене …

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

Адреса: 25101 Сомбор, Трг Косте Трифковића 2 Телефон (централа): +38125437666 Телефон (билетарница): +38125436373 Е-маил: sombornationaltheatre@gmail.com nps.sekretarijat2@gmail.com Радно време(билетарница): пон-пет од 10.00 до 14.00   и 18.00 до 20 часова субота од 10.00 до 13.00  и 18.00 до 20 часова Дана 25. новембра 1882. године одржана је прва представа у згради сомборског позоришта и од тада позориште …

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ СОМБОР

Културни центар „Лаза Костић“ основан је одлуком СО Сомбор. Седиште установе је Венац Радомира Путника 2. којој припада и Галерија у улици Лазе Костића 5. Установа је основана као наследник славне „Ликовне јесени“ и носи име најзначајнијег књижевника који је живео и радио у Сомбору. Од самог почетка рада Културни центар је упућен да делује …

ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР

Галерија „Милан Коњовић“ у Сомбору је отворена 10. септембра 1966. године збирком од 500 одабраних радова Милана Коњовића, које је велики уметник свом родном граду Сомбору поклонио уз гесло: Слике ове, миљенице моје, са љубављу дарујем родном граду, оне једино њему и припадају. Зграда у којој је смештен легат је саграђена на темељима здања у …

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „СОКО“

Јавна установа Спортски центар „Соко“ обавља делатност од јавног значаја у области управљања и одржавања више капиталних спортских објеката у граду Сомбору. Управна зграда налази се у Соколском дому, који је изграђен 1925. године у стилу средњевековне српско-византијске архитектуре са декоративним елементима неоморавске школе. Према историчарима уметности, архитекта је био Јохан Јанош Базлер, мада због …
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

Центар за социјални рад Сомбор основан је 15. марта 1960. године. Носилац послова социјалне заштите у граду Сомбору јесте Центар за социјални рад, који као упутни орган остварује права грађана, пружа услуге социјалне заштите и спроводи мере. Јавна овлашћења и пренете надлежности заснивају се на Законским и подзаконским актима. Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице; …

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ВЕРА ГУЦУЊА СОМБОР

18. октобра 1958. године Народни одбор општине Сомбор донео је следеће решење: Назив установе је дечје обданиште „Вера Гуцуња“ са седиштем у Сомбору, Петра Бојовића, венац број 3; Дечје обданиште „Вера Гуцуња“ је установа са самосталним финансирањем; Задатак установе је заштита деце и мајки, у циљу задовољења општих потреба становништва; Основна и обртна средства установе …

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СОМБОР

Центар за стручно усавршавање Сомбор је установа из области образовања. Оснивач је град Сомбор на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Иако основан од стране града Сомбора Центар ће настојати да задржи улогу регионалног лидера у области стручних усавршавања. Место организовања различитих врста обука; Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео …

Дирекција за изградњу града Сомбора – у ликвидацији

ЈП Урбанизам – у ликвидацији