Povratak na Јавна предузећа и установе

Дирекција за изградњу града Сомбора – у ликвидацији

Извештај о раду за 2014. годину

Извештај о раду за 2015. годину