Povratak na Градоначелница

Заменик градоначелнице

 

Антонио Ратковић

Антонио Ратковић

Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар  у Краљеву.

На  Универзитету у Београду завршио је Шумарски факултет и стекао звање дипл. инжењер шумарства.

2015.године завршио мастер академске студије и стекао звање мастер инжењер шумарства.

Радно искуство:  стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, „Нелт“ компанија Сомбор, Винарија „Навип“ Београд и ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

Служи се енглеским и немачким језиком.

За заменика градоначелника изабран је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати на сталном раду.

Званична интернет презентација