Povratak na Градоначелник

Заменица градоначелника

Љиљана Тица

Љиљана Тица

Љиљана Тица је рођена у Гакову 12.12.1961. године где је завршила Основну школу, док је Средњу учитељству школу завршила 1980. године у Сомбору. Педагошку академију у Сомбору завршила је 1983. гдоине, након чега је дипломирала на Педагошком факултету у Сомбору и стекла звање професор разредне наставе.

Радни однос је започела у основном образовању и то исте 1983. године у Основној школи „Владимир Назор“ у Суботици до 1986. године, затим је засновала радни однос у Основној школи „21. октобар“ у Сомбору до њеног укидања, да би радни однос наставила у Основној школи „Братство-јединство“ у Сомбору где ради до данас.

Од 19.06.2019. године именована је за председника Скупштине града Сомбора до краја мандата 2020. године.

Удата је, мајка двоје деце. Члан је Српске напредне странке, чији је и један од оснивача.