Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице„SOU66, SOL66, SOO66 SO-Nike Maksimovića, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта Телеком Србија ад Београд, потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ OBZIR на кат.парц. бр.16410 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија ад, Београд.

Download

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 18. до 20. јануара 2021. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 15.1.2021. до 17.1.2021. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2023. године

Преузми

Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2021/2022. годину

Преузми Подручја основних школа на територији града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Телечка“ на катастарској парцели бр. 669, К.О. Телечка, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Сомбор 12“ на катастарској парцели бр. 10040/10, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о. Београд, улица Омладинских бригада 90, Нови Београд

Преузми

Обавештење јавности у току јавне расправе о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта радио-базне станице „SOU66, SOL66, SOO66 SO- Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Производни погон за сушење и складиштење лешника, на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Агрисер доо Алекса Шантић, није потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о кретању, паркирању и остављању возила на јавним површинама, јавним зеленим површинама и јавним паркиралиштима

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Енергана“ о промени образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021.

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ на катастарској парцели бр. 16410 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузми Студија о процени утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Производни погон за сушење и складиштење лешника на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Агрисер д.о.о. Алекса Шантић, улица Солунских добровољаца 170, Алекса Шантић

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора

Преузми

План вршења комунално – полицијског надзора по насељеним местима за месец децембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о уплати четвртог квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицање фирме за 2020. годину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Објекат станицаза снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково

Преузми

Обавештење о почетку рада на изради Локалног акционог плана за децу

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Постројење за прераду и обраду дрвета, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец новембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење пореским обвезницима о издавању опомена за дуговања (16.10.2020.)

Преузми

Обавештење о донетој Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о видовима стамбене подршке који се додељују на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о четвртим изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Измена и допуна Одлуке о уређењу Града

Преузми

Предлог за давање сагласности на Одлуку о образовању цена ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR, на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор2- Обзир, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење за некатегорисане угоститеље

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у граду Сомбору

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о комуналној милицији

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на кат.парц. бр.10040/12 КО Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Фарма свиња „9. Мај“ Алекса Шантић на кат.парц. бр.2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 КО Чонопља, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о.

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец септембар 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Апотекарске установе Сомбор. 31.08.2020.

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 29. и 30.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“: Дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, Град Сомбор на катастарским парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, К.О. К.О.Станишић на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ доо Гаково

Преузми

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 28.08.2020. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“ Сомбор

Преузми

Решење о забрани коришћења воде за купање на купалишту Корлатош у Бездану (20.8.2020.)

Преузми

Обавештење о новом начину приступа порталу ЛПА

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Фарма свиња „9.Мај“ Алекса Шантић на катастарским парцелама бр. 2841, 2829, 2830/1, 2830/2, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837 К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Тепкос“ д.о.о. Чонопља

Преузми

Уплата трећег квартала локалних јавних прихода – порез на имовину и такса за истицанје фирме за 2020. годину

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец август 2020. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат.парц. бр.28939 КО Сомбор 2, која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и дела 12457/2 КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора

Преузми

Обавештење о извођењу третмана сузбијања ларви комараца на територији Града Сомбора 31. јула 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о првим изменама и допунама Одлуке о одржавању јавних и зелених површина на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Објекат станица за снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат. парц. бр. 28939 која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и 12457/2 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Tрг цара Уроша бр.1, Сомбор.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми обавештење Решење да је за пројекат Регионални центар за управљање отпадом на катастарским парцелама бр. 12457/1 и 12457/2, КО Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, потребна процена утицаја на животну средину

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

Преузми обавештење Решење о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Радио-базна станица мобилне телефоније „НС 2364_04 СО_Дорослово“ Сомбор , на катастарској парцели бр. 474, К.О. Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „VIP mobile“ д.о.о. Београд

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2020. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на катастарској парцели бр. 10040/12, КО Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бимал Сунце доо Сомбор“, Стапарски пут бб, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Идејно решење заливног система „Станишић“: дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић, на територији Града Сомбора,, носиоца пројекта „Пан Харвест“ д.о.о. Гаково, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково, потребна процена утицаја на животну средину

Преузми

Oбавештење о почетку рада на Одлуци о начину утврђивања и означавања назива насељених места, улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељеног места и начину утврђивања и означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на Одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине на кат.парцели бр. 10040/12, КО Сомбор, носиоца пројекта „Бимал Сунце“ доо Сомбор, улица Стапарски пут бб, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење заливног система „Станишић“, дистрибутивни цевовод са мобилном опремом и електроенергетске инсталације у К.О.Станишић на кат.парцелама бр. 3034, 3036, 3037, 3041, 3046/1, 3046/2, 6141, 6208, 6207, КО Станишић, носиоца пројекта Пан Харвест доо, Станишић, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Преузми

Информација о обавези и начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај

Преузми

Обавештење угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о другим изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Преузми

Обавештење за грађане након поделе решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о забрани оставњања различитог отпада из домаћинстава на јавне површине

Преузми

Обавештење о подели решења пореза на имовину за 2020. годину

Преузми

Допис број: 02-51/1-2020 од 31.01.2020. године, Препис – Извод Записника са II седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 30.01.2020 год. са Одлуком о шестим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-35/1-2020 од 09.01.2020.год. )

Преузми

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Архива

Званична интернет презентација