Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Акумулациони базен на заливном систему „Станишић“, на кат. парц. бр. 3034, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „ДИНАМИКА“ ДОО, Јанка Веселиновића бр. 32, Нови Сад и „PAN HARVEST“ ДОО, Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Oбавештење о почетку рада на припреми одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Обавештење о примени Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете

Преузми Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Акумулациони базен на заливном систему „Станишић“, на кат. парц. бр. 3034, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носилаца пројекта „ДИНАМИКА“ ДОО, Јанка Веселиновића бр. 32, Нови Сад и „PAN HARVEST“ ДОО, Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/4, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Потпара Драгане из Куле

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/6, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/4, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 01“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/3, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 02“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/5, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Сушара са подним складиштем за житарице, на катастарским парцелама број 5279 и 5280, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Мославина“ ДОО, Огњена Прице бр. 25, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Објекат станице за снабдевање горивом моторних возила, катастарска парцела број 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕРЕНА-ТРАДЕ“ д.о.о., Стапарски пут бб, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора носиоца пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Обавештење о почетку рада на припреми измена и допуна одлуке о уређењу града

Обавештење за родитеље о упису деце у први разред основне школе за школску 2019/2020

Архива

Званична интернет презентација