Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење Комисије за узбор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру регионалног стамбеног програма подпројеката 5

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Захтев за давање сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, број 01-2/250 од 08.04.2019.год.; Записник са 39/2019 седнице Надзорног одбора која је одржана 03.04.2019. год., акт број 01-13/6 од 03.04.2019.год. и Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор са образложењем, број 01-22/15 од 03.04.2019.год.

Предлог за давање сагласноси на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

План вршења комуналнополицијског надзора по насељеним местима за месец април 2019. године

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња, реконструкција, санација и адаптација пословне зоне у Сомбору, са бизнис инкубатором, хладњачом и кванташком пијацом – тржницом, на катастарској парцели број 9342/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1

Обавештење о примени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (пестицида) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања тровања пчела

Подношење пореске пријаве за порез на имовину од стране обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1) до 31. марта 2019. године и то искључиво у електронском облику

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о мрежи предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Oбавештење о почетку рада на припреми одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Обавештење о примени Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете

Преузми Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Обавештење о почетку рада на припреми измена и допуна одлуке о уређењу града

Обавештење за родитеље о упису деце у први разред основне школе за школску 2019/2020

Архива

Званична интернет презентација