Povratak na Актуелности

Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице на локацији „НС2326_01 СО_Сомбор_Матије_Гупца“ на адреси ул. Нике Максимовића 12, Град Сомбор К.П. 3410/1, К.О. Сомбор 1, ДЦС1800/УМТС2100/ЛТЕ1800 мреже јавних мобилних телекомуникација „Вип мобиле“ д.о.о. Београд, носиоца пројекта „Вип Мобиле“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, кога заступа „Кодар енергомонтажа“ д.о.о. Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми нацрта Одлуке о 1. изменама и допунама Одлуке о пружању услуга правне помоћи у Граду Сомбору

Прузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора

Преузми

Обавештење о издавању опомена пореским обвезницима

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor -SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд

Преузми

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције: кабасти отпад и материјал од грађења и рушења није дозвољено у посуде за кућно смеће, нити на јавну површину

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице на локацији “НС2326_01_СО_Сомбор_Матије_Гупца”, на адреси ул. Нике Максимовића 12, град Сомбор КП 3410/1, КО Сомбор 1, DCS1800/2100/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација, носиоца пројекта “Vip mobile” доо Београд, кога заступа “Кодар енергомонтажа” доо Београд

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец октобар 2019. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Објекат за производњу агропелета из биомасе на катастарској парцели бр. 4976, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.o.o. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bački Monoštor -SO10/SOU10/SOO10“ на катастарској парцели бр. 1445, К.О. Бачки Моноштор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд(20.09. – 10.10.2019.)

Преузми

ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020 ГОД.

Преузми

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда по Јавном позиву бр. RHP-W7-PA/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији Града Сомбора објављеним дана 9. априла 2019. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 09.09 у 00,00 до 11.09.2019. године у 00,00 часова

Преузми

Обавештење о извођењу третмана сузбијања комараца са земље у периоду од 09.09. до 28.09.2019. године

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец септембар 2019. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Постројење за пречишћавање пијаће воде у Бачком Моноштору на кат. парцели бр.1532 КО Б. Моноштор и део приступног пута на кат. парцели бр.2658 КО Б. Моноштор на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се корисити као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна Изградња пословног објекта (локали и пансиони), спратности П+1 и самоуслужне аутопраонице са машинским инсталацијама на ТНГ, спратности П+0, у Светозар Милетићу, у улици Купалишна, на катастарским парцелама број 650 и 651, обе К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Лацко Золтана из Светозар Милетића

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SO03 SOU03 SOO03 SOL03 Sombor 2“ на катастарској парцели бр. 589, К.О. Сомбор 1, улица Коњовићева бр. 78, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SOO01 Sombor LTE 800“ на катастарској парцели бр. 5984, К.О. Сомбор 1, улица Доситејева бр. 12, Сомбор, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.

Преузми

Обавештење о почетку рада на доношењу одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“

Преузми

Обавештење за ђаке- путнике средњих школа са територије Града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о организацији, начину и условима превоза фијакерима у Граду Сомбору

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец август 2019. године

Преузми

Обавештење о почетку рада на одлуци о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину ЈКП Водовод Бездан (15.08. – 25.08.2019.)

Преузми

Упит стања за порез на имовину преко мобилне апликације

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Изградња пословног објекта (локали и пансиони), спратности П+1 и самоуслужне аутопраонице са машинским инсталацијама на ТНГ, спратности П+0, у Светозар Милетићу, у улици Купалишна, на катастарским парцелама број 650 и 651, обе К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Лацко Золтана из Светозар Милетића

Преузми

Рок за уплату трећег квартала локалних јавних прихода- пореза на имовину и таксе за истицање фирме 14.08.2019. године

Преузми

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SO03 SOU03 SOO03 SOL03 Sombor 2“ на катастарској парцели бр. 589, К.О. Сомбор 1, улица Коњовићева бр. 78, Сомбор, на територији Града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Базна станица „SOO01 Sombor LTE 800“ на катастарској парцели бр. 5984, К.О. Сомбор 1, улица Доситејева бр. 12, Сомбор, на територији Града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Базна станица „Bezdan-SO08/SOU08/SOO08“ на катастарској парцели бр. 1901, К.О. Бездан, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о установљењу јавних признања града Сомбора

Преузми

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о критеријумима за финансирање савета националних мањина

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец јул 2019. године

Преузми

Обавештење о подели пореских решења за 2019. годину

Преузми

Обавештење о третману одраслих комараца из ваздуха и са земље од 26.06.2019. до 15.07.2019. године

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр1042 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Ковач Лехела, Николе Тесле 19, Дорослово

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 1073 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Јуђак Ержебет, Кошут Лајоша 32, Купусина.

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 760 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роланда, Змај Јовина 51а, Дорослово

Преузми

Допис број: 02-103/2-2019 од 03.06.2019. године, Препис – Извод Записника са VII седнице Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор која је одржана 03.06.2019. год. са Одлуком о петим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број: 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора са образложењем – број акта 02-103/1-2019 од 27.05.2019.год. )

Преузми

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о петим изменана и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбора донетој на VII седници Надзорног одбора која је одржана 03.06.2019.године (Одлука број 02-103/1-2019 од 27.05.2019. године)

Преузми

План вршења комунално-полицијског надзора за месец јун 2019. године

Преузми план

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Економског објекта, на катастарској парцели бр. 760, К.О. Дорослово на територији града Сомбора, носиоц пројекта Холо Роланд из Дорослова (25.05. – 06.06.2019.)

Преузми обавештење

Обавештење о броју евидентиране деце за упис у први разред основне школе у шкослкој 2019/2020. године

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора

Преузми обавештење

Текст Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бeздан

Преузми обавештење

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 622018 од 07.03.2018. године које примењује ЈКП Водовод Бездан

Преузми обавештење

План вршења комунално-полицијског надзора по насељеним местима за месец мај 2019. године

Преузми план

Обавештење о извођењу третмана сузбијања ларви комараца 08. и 09. маја 2019. године

Преузми обавештење

Рок за уплату друге аконтације пореза на имовину 15. мај 2019. године

Преузми обавештење

Саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине

Обавештење везано за накнаду за коришћење јавних површина

Преузми обавештење

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Захтев за давање сагласности на Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, број 01-2/250 од 08.04.2019.год.; Записник са 39/2019 седнице Надзорног одбора која је одржана 03.04.2019. год., акт број 01-13/6 од 03.04.2019.год. и Одлуку о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор са образложењем, број 01-22/15 од 03.04.2019.год.

Предлог за давање сагласноси на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

План вршења комуналнополицијског надзора по насељеним местима за месец април 2019. године

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња, реконструкција, санација и адаптација пословне зоне у Сомбору, са бизнис инкубатором, хладњачом и кванташком пијацом – тржницом, на катастарској парцели број 9342/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1

Обавештење о примени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (пестицида) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања тровања пчела

Подношење пореске пријаве за порез на имовину од стране обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1) до 31. марта 2019. године и то искључиво у електронском облику

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора

Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о мрежи предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор

Обавештење о забрани саобраћаја свим возилима у пешачкој зони

Казне за нетачне податке у поступку озакоњења

Oбавештење о почетку рада на припреми одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Обавештење о примени Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете

Преузми Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Обавештење о почетку рада на припреми измена и допуна одлуке о уређењу града

Обавештење за родитеље о упису деце у први разред основне школе за школску 2019/2020

Архива

Званична интернет презентација