Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за Заливни систем „Агро плус“ у Чонопљи (бунарски систем) на катастарским парцелама бр. 2847, 2844, 5624 и 5602, К.О. Чонопља, носиоца пројекта „Агро плус“ доо, Вељка Мићуновића 16, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.