Povratak na Градска управа

Канцеларија за младе

МЛАДИ У ФОКУСУ

Према попису становника из 2011.године, у Сомбору и околним насељима живи укупно 85.903 становника од којих 17,4% чине млади (Закон о младима дефинише младе као узрастну категорију од 15 до 30 година).
У намери да се унапреди положај младих у Сомбору и околним насељима, град Сомбор је још 2008.г. формирао Савет за младе, саветодавно тело Скупштине које саветује скупштину о свим питањима од значаја за младе. Такође, годинама уназад, Град Сомбор има институцију градског већника за младе или помоћника градоначелника за младе – реч је о лицу које заступа интересе младих. Циљ и Савета за младе и градског већника/помоћника градоначелника за младе је да се у процесу доношења одлука води рачуна о потребама младих.
Од 2005.године Град Сомбор непрекидно финансира пројекте младих. Ове пројекте реализују  локална удружења грађана, али и средње школе. Финансијска подршка пројектима за младе се врши путем градских конкурса. Они се расписују, најчешће једном годишње  (у првом кварталу године), а по потреби и чешће.
Да би се унапредио положај младих, Град Сомбор је још од 2009.године усвојио Локални акциони план за младе. Овај документ доноси Скупштина Града Сомбора а он садржи одређени број конкретних и увремењених мера које се спроводе са једним јединим циљем: створити подстицајни амбијент за пун развој младих суграђана.
Од 2015.године Град Сомбор је и званично отворио Омладински клуб за младе. У Омладинском клубу ради координатор за децу и младе. Омладински клуб се налази на адреси: Радомира Путника 2, Сомбор.
Више о активностима које се одвијају у овом Омладинском клубу, о раду Савета за младе, и реализацији градских конкурса за децу и младе можете  читати на званичном сајту Омладинског клуба: www.mladi.sombor.rs
Уколико желите, можете контактирати Канцеларију путем телефона: 025/302-755 или путем мејла: kancelarijazamlade@sombor.rs, или лично – КЗМ Сомбор је смештена у простору бившег Дома омладине на Венцу Радомира Путника, бр. 2, у Сомбору.