Грађевинске дозволе

Građevinske dozvole

Захтев одбијен/одбачен

 … Детаљније

Захтев усвојен

Решење бр.351-1945-2021-V од 11.01.2022 решење бр.351-66-2022-V од 24.01.2022

Архива