Грађевинске дозволе

Građevinske dozvole

Захтев усвојен

решење бр.351-25-2023-V од 16.01.2023 решење бр.351-51-2023-V од 19.01.2023 решење бр.351-70-2023-V од 23.01.2023 решење бр.351-105-2023-V од 30.01.2023 решење бр.351-148-2023-V од 07.02.2023 решење бр.351-164-2023-V од 10.02.2023  решење бр.351-207-2023-V од 21.02.2023 решење бр.351-213-2023-V од 22.02.2023  rešenje broj 351-216-2023-V od 23.02.2023. rešenje broj 351-214-2023-V od 23.02.2023. решење бр.351-218-2023-V од 24.02.2023 решење бр.351-257-2023-V од 01.03.2023 решење бр.351-294-2023-V од 07.03.2023 решење… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

решење бр.351-33-2023-V од 17.01.2023 решење бр.351-41-2023-V од 18.01.2023 решење бр.351-69-2023-V од 23.01.2023 решење бр.351-93-2023-V од 27.01.2023 решење бр.351-125-2023-V од 01.02.2023 решење бр.351-157-2023-V од 08.02.2023 решење бр.351-169-2023-V од 10.02.2023 решење бр.351-168-2023-V од 10.02.2023  решење бр.351-253-2023-V од 28.02.2023 решење бр.351-246-2023-V од 28.02.2023 решење бр.351-261-2023-V од 01.03.2023  решење бр.351-289-2023-V од 06.03.2023 решење бр.351-373-2023-V од 22.03.2023 решење бр.351-544-2023-V од… Детаљније

Архива