Грађевинске дозволе

Građevinske dozvole

Захтев усвојен

Решење број 351-247-2021. од 09.03.2021. Решење број 351-234-2021. од 08.03.2021. Решење бр. 351-1500-2020-V од 05.01.2021. године Решење бр. 351-1533-2020-V од 04.01.2021. године Решење бр. 351-0008-2021-V од 12.01.2021. године Решење бр. 351-0027-2021-V од 19.01.2021. године Решење бр. 351-0038-2021-V од 21.01.2021. године Решење бр. 351-0039-2021-V од 21.01.2021. године Решење бр. 351-0062-2021-V од 27.01.2021. године Решење бр. 351-0078-2021-V… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-1547-2020- V од 05.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр.351-1563-2020- V од 06.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр.351-0043-2021- V од 25.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр.351-0077-2021- V од 29.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр.351-0152-2021- V од 19.02.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр.351-0153-2021- V од 18.02.2021.… Детаљније

Архива