Povratak na Грађевинске дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.351-007-2019- V од 11.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-008-2019- V од 11.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-010-2019- V од 14.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-011-2019- V од 11.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-018-2019- V од 21.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-024-2019- V од 23.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-035-2019- V од 25.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-042-2019- V од 29.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-060-2019- V од 31.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-066-2019- V од 04.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-078-2019- V од 06.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-108-2019- V од 13.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-1167-2018- V од 10.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-134-2019- V од 21.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-182-2019- V од 08.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-183-2019- V од 08.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-184-2019- V од 08.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-258-2019- V од 28.03.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-310-2019- V од 16.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-364-2019- V од 25.04.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-380-2019- V од 06.05.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр.351-434-2019- V од 14.05.2019. године – захтев се одбацује

Званична интернет презентација