Povratak na Локална самоуправа

Правобранилаштво Града Сомбора

  • Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  • Канцеларија број 229/II спрат
  • Контакт телефон: 468-256 и 468-257
  • Маил: iparcetic@sombor.rs
Ирина Бурка Парчетић

Правобраниоц Града Сомбора Ирина Бурка Парчетић

Рођена је у Сомбору  28.априла 1968. Год. где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на правном факултету у Новом Саду. Двогодишњи  приправнички стаж обављала у адвокатској канцеларији, а након тога положила правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Београду. 1996. Год.  уписује се у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине,  отвара самосталну адвокатску… Детаљније

Заменици правобраниоца

Извештај о раду

Преузми – Извештај о раду Правобранилаштва за 2020. годину