Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Снежана Миланковић – Правобранилац Града Сомбора

Снежана Миланковић рођена је у Сомбору 23.01.1982.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2009. године,  а двогодишњи приправнички стаж  обављала је у Привредном суду и Основном суду у Сомбору, а након тога положила Правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Новом Саду  у септембру 2012 . године.

Дана 15.10.2012. године почиње да ради као судијски сарадник  у Привредном суду у Сомбору. У септембру  месецу 2016. године заснива радни однос у  Градској управи града Сомбора  на радном месту  Начелник Одељења за  друштвене  делатности  све до дана  21.12.2017. године,  када је решењем  Скупштине града Сомбора постављена за заменика Правобраниоца града Сомбора.

Дана 21.12.2022. године Решењем Скупштине Града Сомбора постављена је за Правобраниоца Града Сомбора.