Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Снежана Миланковић

Снежана Миланковић рођена је у Сомбору 23.01.1982.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2009. године  а двогодишњи приправнички стаж  обављала је у Привредном суду и Основном суду у Сомбору, а након тога положила Правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Новом Саду  у септембру 2012 . године.

Дана 15.10.2012. године почиње да ради као судијски сарадник  у Привредном суду у Сомбору. У септембру  месецу 2016. године заснива радни однос у  Градској управи града Сомбора  на радном месту  Начелник Одељења за  друштвене  делатности  све до дана  21.12.2017. године,  када је решењем  Скупштине града Сомбора постављена за заменика Правобраниоца града Сомбора.