Povratak na О Сомбору

Спорт

Спортски савез града Сомбора

Сајт: www.ssgs.rs   Спортски савез града Сомбора основан је и активно делује од 1997. године. Примарни циљеви савеза су омасовљење и развој спорта у граду Сомбору и насељеним местима, а посебан акценат се даје афирмацији и раду са најмлађим узрастима категоријама деце и младих.  Спортски савез у 2024. години спроводи следеће програме: Логистичка подршка спортским организацијама Бесплатна школица …

Спортски центар „Соко“ Сомбор

Сајт: http://www.scsoko.rs/ Спортски објекти. Град  Сомбор има 78 отворених спортских терена, 37 у граду и 41 на селима; 15 затворених (покривених) објеката у граду и 15 на селима, укупно 30 објеката. У граду има укупно 52 објекта, а на селима 56, заједно у целом граду 108 објеката. Спортски центар „Соко“ Сомбор је установа у области спорта која …