Povratak na Документи

Озакоњење

Одлукa о дозвољеној спратности за објекте у поступку озакоњења на територији Града Сомбора

Преузми

Упутство за озакоњење

УПУТСТВО ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА    Ово упутство намењено је свим власницима који су изградили објекте без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и којима је потребна информација о могућностима и поступку озакоњења. Циљ овог упутства је дати најосновније информације и објаснити процедуру добијања решења о озакоњењу. ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА:  Предмет озакоњења …

Регистар издатих решења о озакоњењу

Преузми