Povratak na Актуелности

Конкурси

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан

Преузми

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор

Преузми

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор

Преузми

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Енергана“ Сомбор

Преузми

Извештавање о реализацији пројеката финансираних путем Јавних конкурса града Сомбора у 2021. години

Завршни наративни извештај 2021. Финансијски извештај 2021.

Конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора за 2021. годину

Текст јавног конкурса P Á Y Á Z A T O T ír ki az Avram Mrazović elismerés odaitélésére a Zombor városbeli oktatási intézmények tanügyi dolgozóinak Образац пријаве

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2021/2022. години

Текст јавног конкурса

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Начелник Градске управе града Сомбора – 1 извршилац (10.07.2021.-26.07.2021.)

Текст јавног конкурса

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови заштите животне средине – 1 извршилац (03.07.2021.-19.07.2021.)

Текст јавног конкурса

Јавни конкурс за израду Локалног акционог плана за младе

Јавни конкурс за израду Локалног акционог плана за младе Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса израда Лап за младе Образац предлога пројекта израда Лап за младе Образац буџета израда Лап за младе Образац наративног приказа буџета израда Лап за младе

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор

Преузми текст јавног конкурса

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе – Пријава за спровођење јавног рада – 2021.година

Јавни радови – 2021. година – Конкурс Пријава за спровођење јавног рада – 2021. година

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години

Локални акциони план за децу Града Сомбора за период 2021. до 2023. године Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса Лап за децу 2021. Образац предлога пројекта Лап за децу 2021. Образац наративног приказа буџета Лап… Детаљније

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2021. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Лап-а за младе у 2021. години Образац предлога пројекта Лап за младе 2021. Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса Лап за младе 2021. Образац буџета Лап за младе 2021. Образац наративног приказа буџета Лап за младе 2021.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури у 2021. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури у 2021. години Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса Образац предлога пројекта Образац буџета Образац наративног приказа буџета

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма за реализацију ЛАП-а Рома града Сомбора у 2021. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома града Сомбора у 2021. години Образац – Пријава и формулар пројекта ЛАП Рома Образац – Модел наративни буџет Образац буџета Образац – Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2021. години

Изјава корисника средстава o непостојању сукоба интереса Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2021. години Образац пријаве и пројектног предлога – област социјална и здравствена заштита 2021 Образац буџета Образац наративног буџета

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката/програма удружења која негују идентитет националних мањина- националних заједница у 2021. години

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења која негују идентитет националних мањина у 2021. Образац – изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса Образац – пријава и формулар Образац буџета Образац – Модел наративни буџет

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2021. години

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2021. години Критеријуми за доделу средстава из буџета града Сомбора намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години Образац 1 – буџет Образац 1 – пријава Образац 2 – финансијски извештај Образац… Детаљније

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза на територији Града Сомбора за 2021. годину

Конкурс о финансирању и суфинансирању ДВД и ВС на територији града Сомбора за 2021. Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса Образац пријаве

Конкурс за суфинансирање програма у области спорта за 2021. годину

Конкурс за суфинансирање програма у области спорта за 2021. годину Критеријуми за суфинансирање програма у области спорта за 2021. годину Образац 1 Образац 2 – завршни извештај

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Помоћник начелника Одељења – 1 извршилац (09.01.2021.-25.01.2021.)

Преузми

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови остваривања права из области борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом – приправник – 1 извршилац (10.07.2021.-26.07.2021.)

Текст јавног конкурса

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови праћења развоја града – 1 извршилац (09.01.2021.-25.01.2021.)

Преузми

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину

Преузми

Обрасци завршних извештаја пројеката финансираних од стране Града Сомбора путем Јавних конкурса

Образац финансијског извештаја 2020. Образац завршног наративног извештаја 2020.

Одлуке по конкурсу

Архива