Povratak na Актуелности

Конкурси

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2020. години

Преузми текст конкурса Преузми Пријаву и формулар пројекта Образац буџета Образац наративног приказа буџета Преузми Изјаву корисника средстава о непостојању сукоба интереса

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2020. Годину

Преузми текст конкурса Образац буџета Образац 6 Модел наративни буџет Образац 4-Пријава и формулар пројекта Образац 7 Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију локалног акционог плана за младе у 2020. Години

Преузми текст конкурса Образац предлога пројекта ЛАП за младе Образац наративног буџета Образац буџета Изјава корисника о непосројању сукоба интереса ЛАП за младе 2020.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката за реализацију лап-а рома града Сомбора у 2020. години

Преузми текст конкурса Образац 4-Пријава и формулар пројекта ЛАП Рома Образац 6 Модел наративног буџета Образац 7 Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију програма за децу у 2020. Години

Преузми текст конкурса Преузми Изјаву корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац наративног приказа буџета и Образац предлога пројекра Програми за децу 2020. години Образац предлога пројекта Програми за децу 2020.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури 2020.

Преузми текст конкурса Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац за наративни приказ буџета Пријава и формулар пројекта

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2020. години

Преузми текст конкурса Образац буџета пројекта Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања Образац финансијског извештаја о реализацији пројекта Образац наративног извештаја Критеријуми за доделу средстава из буџета града Сомбора намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОСТОР“ СОМБОР

Преузми

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Преузми

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2020. годину

Преузми

Одлуке по конкурсу

Архива

Званична интернет презентација