Povratak na Актуелности

Конкурси

Конкурс за доделу признања Аврам Мразовић просветним радницима из установа образовања на територији Града Сомбора за 2020. годину

Преузми Конкурс за доделу признања Аврам Мразовић на мађарском језику Образац пријаве

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2020/2021. години

Преузми

Конкурс за суфинансирање другог дела програма у области спорта за 2020. годину

Преузми текст конкурса Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Градске управе – 1 извршилац (05.09.2020.-21.09.2020.)

Преузми

Јавни конкурс за израду Локалног акционог плана за децу

Преузми текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац буџета Наративни образац буџета Образац предлога пројекта

Конкурс за суфинансирање дела програма у области спорта за 2020. годину

Преузми текст конкурса Критеријуми за суфинансирање програма у области спорта за 2020. годину Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе

Преузми текст конкурса Пријава за спровођење јавног рада – 2020.година Допуна Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор

Преузми Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа о роковима за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП ‘Чистоћа’ Сомбор

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2020. години

Преузми текст конкурса Преузми Пријаву и формулар пројекта Образац буџета Образац наративног приказа буџета Преузми Изјаву корисника средстава о непостојању сукоба интереса

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2020. Годину

Преузми текст конкурса Образац буџета Образац 6 Модел наративни буџет Образац 4-Пријава и формулар пројекта Образац 7 Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију локалног акционог плана за младе у 2020. Години

Преузми текст конкурса Образац предлога пројекта ЛАП за младе Образац наративног буџета Образац буџета Изјава корисника о непосројању сукоба интереса ЛАП за младе 2020.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката за реализацију лап-а рома града Сомбора у 2020. години

Преузми текст конкурса Образац 4-Пријава и формулар пројекта ЛАП Рома Образац 6 Модел наративног буџета Образац 7 Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију програма за децу у 2020. Години

Преузми текст конкурса Преузми Изјаву корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац наративног приказа буџета и Образац предлога пројекра Програми за децу 2020. години Образац предлога пројекта Програми за децу 2020.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури 2020.

Преузми текст конкурса Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац за наративни приказ буџета Пријава и формулар пројекта

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2020. години

Преузми текст конкурса Образац буџета пројекта Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања Образац финансијског извештаја о реализацији пројекта Образац наративног извештаја Критеријуми за доделу средстава из буџета града Сомбора намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години Предлог комисије о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских… Детаљније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОСТОР“ СОМБОР

Преузми

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Преузми

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2020. годину

Преузми

Одлуке по конкурсу

Архива

Званична интернет презентација