Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор