Povratak na Актуелности

Јавни позиви

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским поручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе

1. Јавни радови – конкурс Пријавни образац

Јавни позив за финансирање програма/пројеката који подстичу рад ловачких друштава на територији Града Сомбора

1. Јавни позив 2. Правилник 3. Пријавни образац

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора

Преузми

Јавни позив за куповину стамбених јединица на територији града Сомбора, за решавање стамбених потреба корисника пројекта „Куће за бољу будућност у Сомбору“ – поновљени позив

1. Јавни позив 2. Образац пријаве 3. Критеријуми

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Града Сомбора, уз учешће Града Сомбора у субвенционисању камате и накнаде трошкова обраде кредита за набавку обртних средстава

Преузми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА САНАЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ/РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У 2023. ГОДИНИ

Oдлука о расписивању Јавног позива за избор корисника помоћи за побољшање услова становања припадника ромске националне мањине.pdf КРИТЕРИЈУМИ.pdf ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ.docх

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА –ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА – ТВРДИ ЛИШЋАРИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Јавни позив

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Сомбора

Javni poziv Prilog 1 Prilog 2

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора у 2023. години

Преузми

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Сомбора Прилог 1 – Пријава Прилог 2 – Изјава Прилог 3 – информација о потребној техничкој документацији Прилог 4 -ЕСМП енергетска ефикасност

„Јавни позив за куповину кућа односно стамбених јединица на територији Града Сомбора, за решавање стамбених потреба корисника пројекта „Куће за бољу будућност у Сомбору“ – трећи позив“

– Јавни позив за куповину кућа односно стамбених јединица на територији Града Сомбора, за решавање стамбених потреба корисника пројекта ‘Куће за бољу будућност у Сомбору’ – трећи позив – Образац пријаве – Критеријуми

Јавни позив за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица доделом помоћи кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији града Сомбора

Јавни позив ГМ Образац пријаве ГМ Изјава подносиоца пријаве ГМ Изјава подносиоца пријаве о прибављању документације ГМ

Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Јавни позив СК Образац пријаве СК Изјава подносиоца пријаве СК Изјава власника куће СК Изјава подносиоца пријаве о прикупљању документације СК

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Јавни позив право пречег

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Јавни позив без накнаде Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде

Јавни позив послодавцима за доделу субвенцијa за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години

Јавни позив послодавцима за доделу субвенцијa за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години Несубвенционисане делатности – теже запошљива лица Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих за 2023. годину

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенцијa за самозапошљавање у 2023. години

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенцијa за самозапошљавање у 2023. години Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2023. годину Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за одабир крајњих корисника мера стамбене подршке и активне инклузије на пројекту „Куће за бољу будућност у Сомбору

Јавни позив за одабир крајњих корисника мера стамбене подршке и активне инклузије на пројекту ‘Куће за бољу будућност у Сомбору Критеријуми за избор Образац за кориснике

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој женског предузетништва на територији Града Сомбора у 2023. години

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој женског предузетништва на територији Града Сомбора у 2023. години ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ Прилог: Листа вредновања – Женско предузетништво.

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната на територији Града Сомбора у 2023. години

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната на територији Града Сомбора у 2023. години ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ Листа вредновања – Стари занати.

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа односно стамбених јединица на територији града Сомбора, за решавање стамбених потреба корисника пројекта „Куће за бољу будућност у Сомбору“ – поновљени позив

Преузми Критеријум Образац понуде

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Сомбора

Јавни позив – јавни позив за суфинансирање соларних панела Пријавни образац Табела за соларне панеле Критеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације Општи услови Брошура Копија рачуна Модел уговора Изјава ЈЛК за преузимање информација Сагласност сувласника

Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће за 2023. годину

Јавни позив – Грађевински материјал Образац захтева Правилник

Јавни позив за финансирање програма/пројекате који подстичу рад ловачких друштава и удружења на територији Града Сомбора

Преузми – Јавни позив Правилник Пријавни образац Преузми – Записник

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора (2023.)

Преузми

Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стамбеног објекта

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМА У 2022. Образац пријаве КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМА

Јавни позив за избор корисника за доделу субвенција – енергетских ваучера за социјално угрожена лица са подручја Града Сомбора

Јавни позив за избор корисника за доделу субвенција Пријавни образац

Јавни позив за избор корисника мера стамбене поршке и активне инклузије на пројекту „Kуће за бољу будућност у Сомбору“

Коначна ранг листа Јавни позив Критеријум Образац пријаве Предлог листе реда првенства

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ КУЋА ОДНОСНО СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА, ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА „КУЋЕ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ У СОМБОРУ“

Јавни позив Критеријум Образац пријаве

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора за 2022. годину

Преузимање

Јавни позив за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију објеката у власништву удружења грађана

Записник Комисије са листом вредновања Јавни позив Пријавни образац Правилник

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Сомбора за 2022. годину

Одлуку о трећој измени Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Сомбора за 2022. годину Одлука о другој измени Одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање …

NYILVÁNOS FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE Jelentkezés július 22-étől (7 órától) augusztus 5-éig (20 óráig)

NYILVÁNOS FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године (пријаве од 22. јула до 5. августа)

Јавни позив Јавни позив са задацима

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Града Сомбора за 2022. годину

Преузми – јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера ен.еф. путем уградње соларних панела Критеријуми и начин бодовања Пријавни формулар Образац 1 Образац 2 Образац 3 Образац 4

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Преузми

Nyilvános felhívás instruktor jelöltek jelentkezésére

Nyilvános felhívás

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој женског предузетништва на територији Града Сомбора у 2022. години

Јавни позив Пријавни образац

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната на територији Града Сомбора у 2022. години

Јавни позив Пријавни образац

Јавни позив за субвенционисање куповине бицикала

Јавни позив Пријавни образац Изјава

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2023. годину

Јавни позив

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на теритрији града Сомбора за 2023. годину

Преузми Захтев

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Града Сомбора за 2022. годину

Одлука о измени одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Сомбора за 2022.годину којом се рок за подношење јавног позива продужава до 13.06.2022.године. Јавни позив Изјава Образац 1 и 2 Пријавни образац Критеријуми и начин бодовања

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години

Јавни позив Несубвенционисане делатности Захтев са бизнис планом

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години

Јавни позив Несубвенционисане делатности Захтев са бизнис планом

Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће за 2022. годину

Јавни позив Правилник о поступку за доделу стамбене подршке у виду грађевинског материјала Захтев за доделу материјалне помоћи

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора (14-28.01.2022.)

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора

Извештај са јавне расправе о нацруту Одлуке о другим изменам и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању …

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора за 2021. годину

Текст јавног конкурса

Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину Пријавни формулар Листа привредних субјеката Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину Изјава подносиоца пријаве Изјава сагласности

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији Града Сомбора за 2021. годину

Јавни позив Образац пријаве

Јавни позив привредним субјектима за учешће у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Јавни позив Појашњење Пријавни образац Изјава подносиоца пријаве Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве Изјава у вези члана 103 ЗУП-а – Образац 1 Изјава у вези члана 103 ЗУП-а – Образац 2

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2021. години

Јавни позив Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2021. години

Јавни позив Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2022. годину

Јавни позив Захтев

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2022. годину

Јавни позив Изјава о сагласности Изјава – повезана лица Захтев

Јавни позив за доделу бесплатних садница лаванде на територији града Сомбора у 2021. години

Конкурс Образац пријаве Правилник

Јавни позив за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији града Сомбора у 2021. години

Конкурс Образац пријаве Правилник

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната (25.6.2021.)

Преузми

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника за суфинансирање камате на краткорочне кредите (25.6.2021.)

Преузми

Јавни позив за избор корисника 3 стамбене јединице намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Сомбора (11.2 -11.3.2021.)

Преузми текст јавног позива Преузми пријаву

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије (3.3-17.4.2021.)

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије Образац понуде

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу за период од 2021. до 2023. године (10-24.3.2021.)

Нацрт Локалног акционог плана Јавни позив за учешће у јавној расправи

Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће (29.1.2021-1.3.2021.)

Преузми текст јавног позива Образац захтева Правилник о поступку за доделу стамбене подршке у виду грађевинског материјала и поступку и начину рада Комисије за побољшање услова становања грађана

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 15 сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом за 2020. Годину

Преузми текст позива Образац пријаве Изјава подносиоца пријаве Изјава власника куће

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта без надокнаде

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми текст позива Изјава – повезана лица Изјава о сагласности странке Захтев за признавање права – инфраструктура Захтев за признавање права пречег закупа земљишта

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у суфинансирању редовне камате на краткорочне кредите (2020. година)

Преузми

Јавни позив за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за суфинансирање пројектних активности (2020. година)

Преузми

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години

Преузми Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности

Јавни позив за доделу Октобарске награде Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

Преузми Измена Јавног позива Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности

Одлуке по јавном позиву

Архива