Povratak na Актуелности

Јавни позиви

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Oдлуке o установљењу јавних признања Града Сомбора (03.12. – 17.12.2019.)

Преузми текст Јавног позива Нацрт Одлуке о установљењу јавних признања Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност за територију Града Сомбора за период 2019.-2020. (03.12. – 17.12.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност 2019. – 2020.

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку рове на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку рове на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење

Јавни позив за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за финансирање пројектних активности

Преузми Листа вредновања по Јавном позиву за делатност старих и уметничких заната на територији Града Сомбора

Јавни позив за доделу Октобарске награде Града Сомбора 2019. године

Преузми

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању редовне камате на краткорочне кредите за 2019. годину

Преузми

Јавни позив за доделу средстава за развој пчеларства на територији Града Сомбора у 2019. години

Преузми текст јавног позива Пријавни образац за доделу средстава за развој пчеларства Правилник о додели средстава за развој пчеларства

Јавни позив за доделу средстава за набавку нових пчелињих кошница пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији Града Сомбора у 2019. години

Преузми текст јавног позива Правилник о додели средстава за набавку нових пчелињих кошница пољопривредним произвођачима Пријавни образац за конкурс за набавку нових пчелињих кошница

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима за 2019. годину Преузми Несубвенционисане делатности – запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019.годину Преузми Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми јавни позив Нацрт одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Одлуке по јавном позиву

Архива

Званична интернет презентација