Povratak na Актуелности

Јавни позиви

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Града Сомбора за 2022. годину

Јавни позив Изјава Образац 1 и 2 Пријавни образац Критеријуми и начин бодовања

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години

Јавни позив Несубвенционисане делатности Захтев са бизнис планом

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022. години

Јавни позив Несубвенционисане делатности Захтев са бизнис планом

Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће за 2022. годину

Јавни позив Правилник о поступку за доделу стамбене подршке у виду грађевинског материјала Захтев за доделу материјалне помоћи

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора (14-28.01.2022.)

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора

Извештај са јавне расправе о нацруту Одлуке о другим изменам и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању… Детаљније

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора за 2021. годину

Текст јавног конкурса

Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Одлука о расписивању Јавног позива за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину Пријавни формулар Листа привредних субјеката Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину Изјава подносиоца пријаве Изјава сагласности

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији Града Сомбора за 2021. годину

Јавни позив Образац пријаве

Јавни позив привредним субјектима за учешће у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Јавни позив Појашњење Пријавни образац Изјава подносиоца пријаве Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве Изјава у вези члана 103 ЗУП-а – Образац 1 Изјава у вези члана 103 ЗУП-а – Образац 2

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2021. години

Јавни позив Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2021. години

Јавни позив Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2022. годину

Јавни позив Захтев

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2022. годину

Јавни позив Изјава о сагласности Изјава – повезана лица Захтев

Јавни позив за доделу бесплатних садница лаванде на територији града Сомбора у 2021. години

Конкурс Образац пријаве Правилник

Јавни позив за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији града Сомбора у 2021. години

Конкурс Образац пријаве Правилник

Јавни позив за суфинансирање пројектних активности од значаја за унапређење и развој старих и уметничких заната (25.6.2021.)

Преузми

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника за суфинансирање камате на краткорочне кредите (25.6.2021.)

Преузми

Јавни позив за избор корисника 3 стамбене јединице намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Сомбора (11.2 -11.3.2021.)

Преузми текст јавног позива Преузми пријаву

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије (3.3-17.4.2021.)

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије Образац понуде

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу за период од 2021. до 2023. године (10-24.3.2021.)

Нацрт Локалног акционог плана Јавни позив за учешће у јавној расправи

Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће (29.1.2021-1.3.2021.)

Преузми текст јавног позива Образац захтева Правилник о поступку за доделу стамбене подршке у виду грађевинског материјала и поступку и начину рада Комисије за побољшање услова становања грађана

Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 15 сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом за 2020. Годину

Преузми текст позива Образац пријаве Изјава подносиоца пријаве Изјава власника куће

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта без надокнаде

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми текст позива Изјава – повезана лица Изјава о сагласности странке Захтев за признавање права – инфраструктура Захтев за признавање права пречег закупа земљишта

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у суфинансирању редовне камате на краткорочне кредите (2020. година)

Преузми

Јавни позив за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за суфинансирање пројектних активности (2020. година)

Преузми

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години

Преузми Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности

Јавни позив за доделу Октобарске награде Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

Преузми Измена Јавног позива Захтев са бизнис планом Несубвенционисане делатности

Одлуке по јавном позиву

Архива