Povratak na Актуелности

Јавни позиви

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2020. годину (31.10.2019.)

Преузми Захтев за остваривање права пречег закупа без накнаде

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2020. годину (31.10.2019.)

Преузми Захтев за остваривање права пречег закупа сточарство изјава о сагласности странке изјава повезаних лица Захтев за остваривање права пречег- инфраструктура

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете (21.06 – 01.07.2019)

Преузми текст јавног позива Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима за 2019. годину Преузми Несубвенционисане делатности – запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019.години

Преузми јавни позив Преузми Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019.годину Преузми Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Преузми јавни позив Нацрт одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Сомбор

Преузми Образац понуде

Одлуке по јавном позиву

Архива

Званична интернет презентација