Povratak na Јавни позиви

Јавни позив за учешће у јавној распртави о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора