Povratak na Градска управа

Правна помоћ

Одсек за матичне послове, правну помоћ, бирачке спискове и аутоматску обраду података

Шеф одсека: Сузана Кираљ Гелер , дипл. правник
канцеларија бр. 58
тел.: 468-138
Радно време са странкама: од 8,00 до 14,00 сваког радног дана

Делатност Одсека из област правне помоћи обухвата:

  • Давање правних савета
  • Састављање исправа (уговора, завештања, изјава и др.)
  • Састављање поднесака (молби, тужби, предлога и др.)

Овај одсек пружа правну помоћ без накнаде у следећим случајевима:

  • За радње око остваривања инвалидских права и социјалне заштите
  • За радње око остваривања инвалидских права деце, удовицама и самохраним родитељима палих бораца и жртава фашизма у НОР-у, као и палих бораца из рата после 17. августа 1990. године
  • За радње око остваривања инвалидских права ратних и мирнодопских инвалида рада, и инвалида рада I и II категорије
  • За радње око остваривања права на материјално обезбеђење за време привремене незапослености
  • За усмене савете
  • Остале радње које по општим прописима услед слабог материјалног стања могу бити ослобођени трошкова поступка

Странке морају у канцеларију Одсека за правну помоћ доћи лично.

Званична интернет презентација