Povratak na Документи

Урбанистички пројекти

Инвеститор: Љубинка Арсенић из Стапара, Кнеза Лазара бр.47А Кат.парц.бр.: 2410 и 2409/4 К.О. Стапар налазе се у Стапару, ул. Сивачки пут 13-15.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „БОЈАГИЋ“ д.о.о. Сомбор, Васе Пелагића 46. Кат.парц.бр.: 24024/1 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, у улици Централа насеље број 16.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „GRP CENTAR“ д.о.о. Сомбор, Индустријска зона југ 3 бб – Кат.парц.бр. 7599/11 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Индустријска зона југ 3 бб

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „СИНАГОГА“ доо Сомбор, Стапарски пут бб – Кат.парц.бр.: 48/2 и 48/5 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, угао улица Радоја Домановића и Браће Миладинов.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 41 – Кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 41

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр. 3970 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 39.

Преузми потврду о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр. 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41-41А – Кат.парц.бр. 6310, 6312 и 6313 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Раде Кончара 27-29.

Потврда о птврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10. – Кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића

Потврда о потврђинању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Бошко Кецман из Кљајићева, Првомајска бр.20. – Кат.парц.бр. 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 7.

Протврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128. – Кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128.

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Игор Стојковић из Сомбора, ул.Сремског фронта – Кат.парц.бр. 10972 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, ул. Старине Новака.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „PROGETTI“ д.о.о. из Владимираца, Владимирачки пут бб – Кат.парц.бр. 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у Индустријској зони

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Зоран Данојевић из Сомбора, Георги Димитрова 24 – Кат.парц.бр. 922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Милоша Обилића 88

Потврда Урбанистички пројекат

Инвеститор: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр. 2582/8 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Солунских бораца.

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1 – Кат.парц.бр. 2096/1 налази се у Сомбору, ул.Војвођанска 67

Потврда о потврђивању Урбанистички пројекат

Инвеститор: Град Сомбор, Сомбор, Трг цара Уроша 1. – Кат.парц.бр.: 10212 и 10223 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Венац Војводе Степе Степановића и Венац Војводе Петра Бојовића

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању

Инвеститор: „ТЕРМОВОД“ за трговину на велико и мало д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр. 8510 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Дубровачка 28.

Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Apple World“ д.о.о. Станишић, Прве плантаже бб – Кат.парц.бр. 2285/1 К.О. Станишић се налази у Риђици, ул.Прве плантаже бб.

Потврда о потврђивању урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Владислав Лукић из Сомбора, Војничка 25 – Кат.парц.бр. 7465 и 7466 налазе се у Војничкој улици бр.21. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин, Огњена Прице 6 -Кат.парц.бр. 6278 налази се у улици Раде Кончара бр.17. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора, ул.Војничка 25 – Кат.парц.бр. 3514 и 3515 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору

Потврда урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22. Децембра бр.40 – Кат.парц.бр.: 3698 К.О. Сомбор-1 се налази у Ваљевској улици у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, Змај Јовина 47 – Кат.парц.бр.: 468 и 469 К.О. Дорослово се налази у улици Змај Јовиној у Дорослову

Урбанистички пројекат Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта

Инвеститор: „СОМБОЛЕД“ д.о.о. за производњу и прераду млека, Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 178 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Гаковачки пут бб у Сомбору

Потврда Урбанистички пројекат

Инвеститор: „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41. – Кат.парц.бр.: 6193 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Ернеста Киша број 32. у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Драган Максимовића из Сомбора – Кат.парц.бр.: 3572 К.О. Сопмбор-1 се налази у улици Ивана Цанкара број 3. у Сомбору

Преузми Потврду о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „EBM-PAPST“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 589/7 и 595 К.О. се налазе у Коњовићевој улици бр.78. у Сомбору

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Слободан Шупица из Кљајићева – Кат.парц.бр.: 5260 се налази у улици Огњена Прице у Сомбору

Преузми потврду Урбанистички пројекат

Инвеститор: Урош Врањеш из Сомбора Кат.парц.бр. 5845 се налази у улици 21. Октобра бр.24. у Сомбору

Потврда урбанистичког пројкта Јавна презентација Извештај одељења Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Станковић“ доо Сомбор Кат.парц.бр. 7990/23 се налази у улици ЈНА у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: „Станковић“ доо Сомбор Кат.парц.бр. 7868/6 се налази у улици Филипа Кљајића у Сомбору

Потврда о потврђивању Урбанистичког пројекта Урбанистички пројекат

Инвеститор: Лацко Золтан из Светозара Милетића Кат.парц.бр. 650 и 651 се налазе у улици Купалишна у Светозар Милетићу

Инвеститор: Дом ученика средњих школа Сомбор Кат.парц.бр. Кат.парц.бр. 7553/1 К.О. Сомбор се налази у улици Стапарски пут

Инвеститор: Српска православна црквена општина Кљајићево Кат.парц.бр. 448/1 К.О. Кљајићево се налази на углу улица Марка Орешковића и Николе Тесле у Кљајићеву

Инвеститор: „ГЕРНЕР“ ДОО Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 8055 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Владике Николаја у Сомбору

Инвеститор: Mирослав Катић из Стапара, Милоша Обилића 32. – Кат.парц.бр.: 765/1 К.О. Стапар се налази у улици Милоша Обилића 37. у Стапару

Инвеститор: „ВОЖД“ ДОО Сомбор, Бездански пут бб – Кат.парц.бр.: 14733/1 К.О. Сомбор-2 се налазе у улици Бездански пут бб, уз градску обилазницу – државни пут IБ реда број 15., деоница 01502 у Сомбору

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [757.58 KB]

Инвеститор: „MODERN HOME INVESTMENT&CONSULTING SAFE“ ДОО из Кљајићева, улица Милоша Кљајића бр. 13 – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици Штросмајеровој број 11 и 13 у Сомбору

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10 – Кат.парц.бр.: 7341/1, 7341/2 и 7342 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Самка Радосављевића 22 и 22а у Сомбору.

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.08 MB]

Инвеститор: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин, Огњена Прице број 6 – Кат.парц.бр.: 7186 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Кнеза Милоша бр.16. у Сомбору

Инвеститор: Град Сомбор – Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – Кат.парц.бр.: 9342 К.О. Сомбор-1, која се налази у Индустријској зони – ул.Стапарски пут у Сомбору.

Инвеститор: „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор – 11287/1 К.О. Сомбор-2 – парцела се налази у Сомбору уз градску обилазницу (траса између Безданског и Суботичког пута)

Инвеститор: „АЦ ТОКИЋ“ д.о.о. Станишић – 1276 и 1277 К.О. Станишић – парцеле се налазе у Кљајићеву, ул. Моше Пијаде 54

Инвеститор: „Наша фамилиа“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9450/5 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у Индустријској зони

Инвеститор: „Новоградња“ д.о.о. Бездан – Кат.парц.бр.: 6252 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7990/17; 7990/18; 7991/3 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „МС Мачкић градња“ д.о.о. Апатин – Кат.парц.бр.: 3823/1 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 и 7261 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Šulex“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 537 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7343 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7736 и 7737 К.О. Сомбор

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9065 и 9066 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 5973 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово – Кат.парц.бр.: 1664/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: ТР „Кошмар“ Сомбор – кат.парц.бр.1647 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Римокатоличка црквена опћина Свети Мирко Дорослово – кат.парц.бр. 1527/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: Лукић Драган Сомбор – кат.парц.бр.7467/1 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Бојагић“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.24024/1 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Агроплус“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.12647 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Синагога“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.9486 и 9487 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Сошпед д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.79314 К.О. Сомбор 1 – изградња комплекса теретног терминала.

Инвеститор: ГТПУ „Новоградња“ Бездан – кат.парц.бр.6305 К.О. Сомбор 1 – изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта

Инвеститор: Драган Лукић – вишепородични стамбени објекат, кат.парц.бр.6280

Инвеститор: Мирољуб Вуковић – болница са поликлиником, кат.парц.бр.9321/6

Инвеститор: „Univerexport“ д.о.о. Нови Сад, кат.парц.бр.5677/1, 5677/2 и 5674 К.О. Сомбор I

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор, кат.парц.бр.7366 К.О. Сомбор I

Инвеститори: Вујовић Радомир из Сомбора и ГТПУ „Новоградња“ д.о.о. Бездан, кат.парц.бр.20110/1 и 20109/4 К.О. Сомбор II

Званична интернет презентација