Povratak na Документи

Урбанистички пројекти

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7343 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7736 и 7737 К.О. Сомбор

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9065 и 9066 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 5973 К.О. Сомбор 1

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово – Кат.парц.бр.: 1664/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: ТР „Кошмар“ Сомбор – кат.парц.бр.1647 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Римокатоличка црквена опћина Свети Мирко Дорослово – кат.парц.бр. 1527/1 К.О. Дорослово

Инвеститор: Лукић Драган Сомбор – кат.парц.бр.7467/1 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: „Бојагић“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.24024/1 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Агроплус“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.12647 К.О. Сомбор-2

Инвеститор: „Синагога“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.9486 и 9487 К.О. Сомбор-1

Инвеститор: Сошпед д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.79314 К.О. Сомбор 1 – изградња комплекса теретног терминала.

Инвеститор: ГТПУ „Новоградња“ Бездан – кат.парц.бр.6305 К.О. Сомбор 1 – изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта

Инвеститор: Драган Лукић – вишепородични стамбени објекат, кат.парц.бр.6280

Инвеститор: Мирољуб Вуковић – болница са поликлиником, кат.парц.бр.9321/6

Инвеститор: „Univerexport“ д.о.о. Нови Сад, кат.парц.бр.5677/1, 5677/2 и 5674 К.О. Сомбор I

Инвеститор: „Станковић“ д.о.о. Сомбор, кат.парц.бр.7366 К.О. Сомбор I

Инвеститори: Вујовић Радомир из Сомбора и ГТПУ „Новоградња“ д.о.о. Бездан, кат.парц.бр.20110/1 и 20109/4 К.О. Сомбор II

Званична интернет презентација