Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора – Кат.парц.бр.: 7259 и 7261 К.О. Сомбор-1

Урбанистички пројекат

Обавештење о одбијању пројекта – УП Драган Лукић, парцеле 7259 и 726

Јавна презентација – УП Драган Лукић, улица Арсенија Чарнојевића, парцела 7259 и 7261