Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 (04.06. – 18.06.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата ПГР Венац
Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата Генералног урбанистичког плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора (04.06. – 18.06.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата Генералног урбанистичког плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мрежи Предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор (10.05. – 24.05.2019.)

Преузми јавни позив Елаборат о мрежи предшколске установе на територији града Сомбора

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Архива

Званична интернет презентација