Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Heder novi za UNOPS

Ova aktivnost je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА“, „СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“ У СОМБОРУ (29.01. – 04.03.2021.)

Текст огласа Нацрт Примедба Дејана Главашевића из Сомбора Примедба Душана Ђурђевића из Сомбора Примедба Данице Голеш из Сомбора Примедба ГТПУ ‘Новоградња’ доо Бездан Примедба Марије Церовић из Сомбора Примедба Николе Ланчушког из Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Преузми текст јавног позива Нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора (29.12.2020. – 13.01.2021.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) (02.12. – 16.12.2020.)

Преузми текст огласа Прилози

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (01.12. – 15.12.2020.)

Преузми текст јавног огласа Прилози Рани јавни увид се може извршити и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину (27.11. – 11.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину Извештај о процесу консултације са грађанима Грађански водич кроз нацрт одлуке о Буџету за 2021. годину Грађански водич кроз Буџет 2021. годину Извештај о јавној расправи за Буџет 2021. Ток партиципативног буџетирања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (17.11 – 1.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору блокови 102, 103, 114, 115 И 127 – ПГР 05 (06.11. – 20.11.2020.)

Преузми текст огласа Нацрт плана Примедбе на Нацрт других измена и допуна планског документа достављене од стрaне Одељења за комуналне делатности, имовинско – правне и стамбене послове

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми нацрт Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора
Званична интернет презентација