Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Јавни позив за јавну расправу о нацртима одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и одлуке о накнадама за коришћење општинских путева (06.09. – 23.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора Нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – центар за третман отпада (06.09. – 20.09.2019.)

Преузми текст огласа Преузми материјал за рани јавни увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору (03.09. – 17.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Графички прилог – Оквирна граница обухвата Плана Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору ПГР 05 (22.08. – 05.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације Графички прилог – Оквирна граница обухвата Плана Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о боравишној такси (23.08-06.09.2019.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о боравишној такси Нацрт Одлуке о боравишној такси

Jавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору (16.08. – 30.08.2019.)

Преузми текст огласа Прилог Примедба

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље (02.08. – 02.09.2019.)

Преузми тескт огласа Текстуални део Аналитичко-документациона основа Графички део

Јавни увид у део нацрта плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице (19.07. – 05.08.2019.)

Преузми текст огласа Приложени материјал Примедба АМСС „АМК Магнет ЦВ“ д.о.о. Сомбор Извештај Комисије

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Архива

Званична интернет презентација