Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Heder novi za UNOPS

Ova aktivnost je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2022.годину за ЈАВНУ РАСПРАВУ

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима

Извештај

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима (27.7-10.8.2021.)

Јавни позив Нацрт одлуке

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке

Извештај

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке (17.6-2.7.2021.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке Нацрт Одлуке о видовима стамбене подршке

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021.ГОДИНУ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ Нацрт Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2021. годину

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за план управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног реда пута IБ реда бр. 15 деоница: СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – КУЛА

Оглас Преузми – ЕМП Србија – Кула (СРБ) Преузми – ЕМП Србија – Кула (ЕНГ)

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ „ВЕНАЦ“ ПГР-О1, као и приложени материјал (Eлаборат) ~ Рани јавни увид траје од 21.05. до 04.06.2021.год.

Оглас за рани јавни увид Прилози

Оглас о раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, са прилозима, расписан од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Оглас за рани јавни увид Границе плана – модел Материјал за рани јавни увид Претежна намена простора – модел

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу Града Сомбора за период од 2021. до 2023. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту ЛАП за децу

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе града Сомбора за период 2021-2025. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту ЛАП за децу

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о изради ПДР дела Блока 50

Преузми – Нацрт Преузми – Решење Преузми Преузми – Оквирна граница

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу за период од 2021. до 2023. године (10-24.3.2021.)

Преузми – Нацрт Преузми – Јавни позив

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе Града Сомбора 2021-2025. године (17.3-1.4.2021.)

Преузми – Нацрт Стратегије развоја културе Града Сомбора 2021-2025. године. Преузми – Јавни позив

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Оглас Прилози

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА“, „СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“ У СОМБОРУ (29.01. – 04.03.2021.)

Извештај о обављеном јавном увиду ПГР Селенча Текст огласа Нацрт Примедба Дејана Главашевића из Сомбора Примедба Душана Ђурђевића из Сомбора Примедба Биљане Настасић Примедба Ведране Лукић Примедба Данице Голеш Примедба – Телеком Примедба Одељења за комуналне делатности Примедба – Пројектни биро Примедба – Одељење за просторно планирање Примедба Милоша Новаковића Примедба – МЗ Нова Селенча… Детаљније

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Преузми текст јавног позива Нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора (29.12.2020. – 13.01.2021.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) (02.12. – 16.12.2020.)

Преузми текст огласа Прилози

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (01.12. – 15.12.2020.)

Преузми текст јавног огласа Прилози Рани јавни увид се може извршити и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину (27.11. – 11.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину Извештај о процесу консултације са грађанима ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА БУЏЕТ 2021

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (17.11 – 1.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору блокови 102, 103, 114, 115 И 127 – ПГР 05 (06.11. – 20.11.2020.)

Преузми текст огласа Нацрт плана Примедбе на Нацрт других измена и допуна планског документа достављене од стрaне Одељења за комуналне делатности, имовинско – правне и стамбене послове

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми нацрт Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора