Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Heder novi za UNOPS

Ova aktivnost je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ГРАДУ СОМБОРУ ЗА ПЕРИОД 2024-2027. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ГРАДУ СОМБОРУ ЗА ПЕРИОД 2024-2027. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту одлуке о стипендирању студената са територије Града Сомбора

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ПАРКА НА ПОДРУЧЈУ МЗ „ГОРЊА ВАРОШ“- „ПАРК МИРОЛСАВА ГУЦУЊЕ“

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ АПАТИНСКОГ И БЕЗДАНСКОГ ПУТА У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 19.02.2024. до 04.03.2024.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 06.03.2024.год. (среда) у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРЕУЗМИ

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Сомбору за период 2024-2027.

Јавни позив Нацрт Локалног акционог плана за социјално укљућивање Рома и Ромкиња у граду Сомбору 2024-2027

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА НАЦРТ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СОМБОРА

ЕЛАБОРАТ И ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА.

Рани јавни увид траје од 09.02.2024. до 27.02.2024.год. Oglas za rani javni uvid-GUP Materijal za RJU GUP

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ПАРКА НА ПОДРУЧЈУ МЗ „ГОРЊА ВАРОШ“- „ПАРК МИРОЛСАВА ГУЦУЊЕ“- 0Д 24.01.2024. ДО 07.02.2024.ГОД.

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈР – НАЦРТ_ ОДЛУКА О НАЗИВУ ПАРКА МИРОСЛАВА ГУЦУЊЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ АПАТИНСКОГ И БЕЗДАНСКОГ ПУТА У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 19.01.2024. до 02.02.2024.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 07.02.2024.год. (среда) у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. Преузми

Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о нацрту Плана квалитета ваздуха Града Сомбора за период од 2024. до 2029. године

Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДРАВСКЕ, БАГРЕМОВЕ И ПОЉСКЕ У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 29.12.2023. до 31.01.2024.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 31.01.2024.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРИЛОГ: Нацрт Плана Оглас-Јавни увид   Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ БАЛКАНСКА, ЗРМАЊСКА И ВЕЛЕБИТСКА У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 29.12.2023. до 31.01.2024.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 31.01.2024.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРИЛОГ: Нацрт Плана Оглас-Јавни увид Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ВЕЉКА ЧУБРИЛОВИЋА У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 29.12.2023. до 17.01.2024.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 17.01.2024.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРИЛОГ: Нацрт Плана Оглас-Јавни увид Преузми

Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о нацрту Плана квалитета ваздуха Града Сомбора за период од 2024. до 2029. године

Преузми Преузми

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2024. GODINU

Преузми

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОРА НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА СТАНИШИЋ, ЧОНОПЉА, СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И СОМБОР-2

Рани јавни увид траје од 08.12. до 22.12.2023.год. ПДР ветроелектране – материјал Оглас за рани јавни увид – ПДР ветроелектране

ИЗВЕШТАЈ О спроведеној јавној расправи Нацрта Регионалног плана управљања отпадом за Град Сомбор и општине Кула, Апатин, Оџаци и Бач и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Град Сомбор и општине Апатин, Кула, Оџаци и Бач

Преузми

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2024.GODINU

Преузми Преузми 1

Позив за ЈАВНУ РАСПРАВУ О Нацрту регионалног плана управљања отпадом за Град Сомбор и општине Кула, Оџаци, Апатин и Бач

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Правни основ за доношење Регионалног плана управљања отпадом за Град Сомбор и општине Кула, Оџаци, Апатин и Бач, садржан је у члану 12. став 1. Закона о управљању отпадом ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 88/10), којим је предвиђено да скупштине две или више… Детаљније

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Програма заштите животне средине Града Сомбора за период 2023-2026 године

Prilog 1 Prilog 2 Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ВЕЉКА ЧУБРИЛОВИЋА У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 29.09.2023. до 30.10.2023.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 02.11.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. Преузми

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на подручју Града Сомбора на деловима катастарских општина Станишић, Чонопља, Светозар Милетић и Сомбор-2

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 20.09.2023. до 04.10.2023.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 04.10.2023. у времену од 11,00 до 12,00 часова. Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на подручју Града Сомбора на деловима катастарских општина Станишић, Чонопља, Светозар Милетић и Сомбор-2, Решење – стратешка процена Мишљење Покрајинског завода… Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ Нацрт Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2023.годину за јавну расправу

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење комплекса Музеја Батинске битке и његовог окружења

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 14.09.2023. до 28.09.2023.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 28.09.2023. у времену од 11,00 до 12,00 часова. Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење комплекса Музеја Батинске битке и његовог окружења Решење – стратешка процена Мишљење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Графички прилог – граница… Детаљније

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о такси превозу на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о првим изменама и допунама одлуке о такси превозу на територији града Сомбора Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке отакси превозу на територији града Сомбора

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 54 У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 08.09.2023. до 09.10.2023.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 11.10.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРИЛОГ:1. Нацрт Плана2. Оглас-Јавни увид Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА, СИМЕ ШОЛАЈЕ, МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ, ДИНАРСКА, ДИНАРСКА-ЈУГ НОВА 2, МАЈОРА ТЕПИЋА И СВЕТОГ НИКОЛЕ У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 08.09.2023. до 09.10.2023.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 11.10.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. ПРИЛОГ:1. Нацрт Плана2. Оглас-Јавни увид Преузми

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 05.09.2023. до 19.09.2023.год. Јавна презентација ће се одржати дана 19.09.2023. у времену од 11,00 до 12,00 часова. Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05 Решење… Детаљније

JАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. СТАНИШИЋ

Јавни увид траје од 23.06. до 07.07.2023.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 19.07.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. Преузми

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O PRVOM REBALANSU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2023.GODINU

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране на подручју Града Сомбора на деловима катастарских општина Станишић, Чонопља, Светозар Милетић и Сомбор-2

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за управљањем миграцијама у граду Сомбору за период 2023-2026 годину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту локалног акционог плана за управљањем миграцијама у граду Сомбору за период 2023-2026 ЛАП Сомбор 2023-2026

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији града Сомбора

Преузми

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност Града Сомбора за период 2023-2025 годину, који се налазе у прилогу овог мејла са називом којим је документ именован.

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора и Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора (26.05.2023. до 09.06.2023.год.).

javna rasprava nacrt odluke o 2 izmenama

Јавнни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност Града Сомбора за период 2023-2025 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2023-2025 ГОДИНУ Преузми – Нацрт

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Гранични прелаз са Румунијом (Наково) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину, расписан од стране Покрајинског секретаријата за за урбанизам и заштиту животне средине АПВ (датум објаве Огласа 21.04.2023.год.)

Јавни увид ће се одржати у периоду од 21.04. до 20.05.2023.год. https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-drzavnog-puta-ib-reda-granicni-prelaz-sa-madjarskom-backi-breg-sombor-kula-vrbas-srbobran-becej-kikinda-granicni/ Преузми

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА И ПАНГАРСКЕ У СОМБОРУ, као и Нацрт Плана.

Јавни увид траје од 03.03. до 03.04.2023.год. Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 05.04.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија. Преузми – текст огласа Нацрт Плана

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023. Оглас – Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору Елаборат

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023. Оглас – Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору Елаборат

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улица Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023. Оглас – Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улица Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору Елаборат

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улица Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023.   Оглас – Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улица Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору Елаборат

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023. Оглас – Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору Елаборат

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбор

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 08.02.2023. до 22.02.2023.год. Јавна презентација ће се одржати дана 22.02.2023. у времену од 10,00 до 11,00 часова. Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору Решење – стратешка процена Прегледна карта Оквирна граница

ИЗВЕШТАЈ СА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

Преузми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке Образложење уз Нацрт Одлуке о буџету

Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 04.11.2022. до 18.11.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 18.11.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.   Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог

Jавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 04.11.2022. до 18.11.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 18.11.2022. у времену од 10,00 до 11.00 часова.   Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 04.11.2022. до 18.11.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 18.11.2022. у времену од 09,00 до 10,00 часова.   Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог

Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 07.10.2022. до 21.10.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 21.10.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова. Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог

Оглас-Јавни позив

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 07.10.2022. до 21.10.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 21.10.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова. Оглас Нацрт Одлуке

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА И ПАНГАРСКЕ У СОМБОРУ

Материјал за РЈУ Оглас

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА, СИМЕ ШОЛАЈЕ, МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ, ДИНАРСКА, ДИНАРСКА-ЈУГ НОВА 2, МАЈОРА ТЕПИЋА И СВЕТОГ НИКОЛЕ У СОМБОРУ Рани јавни увид траје од 23.09. до 07.10.2022.год.

Материјал за РЈУ Оглас

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ Нацрт Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2022.годину

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору

Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Балканска, Зрмањска и Велебитска у Сомбору Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог Jaвна расправа ће трајати у периоду од 12.09.2022. до 26.09.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 26.09.2022. у времену од 09,00 до 10,00 часова.

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору

Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Дравске, Багремове и Пољске у Сомбору Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог Jaвна расправа ће трајати у периоду од 12.09.2022. до 26.09.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 26.09.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова.

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору

Оглас-Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору Решење – стратешка процена Обухват – графички прилог Jaвна расправа ће трајати у периоду од 12.09.2022. до 26.09.2022.год.   Јавна презентација ће се одржати дана 26.09.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 50 У СОМБОРУ, као и приложени материјал (Eлаборат). Рани јавни увид траје од 22.07. до 05.08.2022.год.

Елаборат

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о јавном линијском превозу путника

Преузми

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту програма заштите животне средине Града Сомбора за период 2020-2025 године

Програм ЗЖС Нацрт програма Извештај са јавне расправе о нацруту Програма заштите животне средине на територији Града Сомбора за период 2022-2025

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Плана развоја Града Сомбора за период од 2022. до 2028. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Плана развоја Града Сомбора за период од 2022. до 2028. године План развоја Града Сомбора за период од 2022. до 2028. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о јавном линијском превозу путника

Преузми – Jaвни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о јавном линијском превозу путника Нацрт одлуке о јавном линијском превозу путника

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране на катастарским парцелама број 5513, 5512 и 7910 К.О. Бездан

Преузми

Оглас – јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарске у Сомбору, Jaвна расправа ће трајати у периоду од 30.05.2022. до 13.06.2022.год. Јавна презентација ће се одржати дана 13.06.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.

Јавни позив Нацрт одлуке

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улица Благоја Паровића, Симе Шолаје, Миодрага Петровића Чкаље, Динарска, Динарска-југ Нова 2, Мајора Тепића и Светог Николе у Сомбору: Jaвна расправа ће трајати у периоду од 30.05.2022. до 13.06.2022.год. Јавна презентација ће се одржати дана 13.06.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова.

Јавни позив Нацрт одлуке

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на кат.парц.бр.5512, 5513 и 7910 К.О. Бездан

Јавни позив Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на кат.парц.бр.5512, 5513 и 7910 К.О. Бездан

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела

Јавни позив Нацрт Одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за младе Града Сомбора за период 2022-2025. године

Преузми

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење на животну средину, са прилозима, расписан од стране Покрајинског секретаријата за за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. Јавни увид ће се одржати у периоду од 17.03. до 15.04.2022.год. Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Великој сали зграде Жупаније, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, 05.04.2022. године у 11:00 часова.

Оглас Прилози

Јавни позив за учешће у јавној распави о нацрту Локалног акционог плана за младе за период 2022-2025. године

Јавни позив Нацрт Локалног акционог плана за младе за период 2022-2025. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2022.годину за ЈАВНУ РАСПРАВУ

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима

Извештај

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима (27.7-10.8.2021.)

Јавни позив Нацрт одлуке

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке

Извештај

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке (17.6-2.7.2021.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о видовима стамбене подршке Нацрт Одлуке о видовима стамбене подршке

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021.ГОДИНУ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ Нацрт Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2021. годину

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за план управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног реда пута IБ реда бр. 15 деоница: СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – КУЛА

Оглас Преузми – ЕМП Србија – Кула (СРБ) Преузми – ЕМП Србија – Кула (ЕНГ)

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ „ВЕНАЦ“ ПГР-О1, као и приложени материјал (Eлаборат) ~ Рани јавни увид траје од 21.05. до 04.06.2021.год.

Оглас за рани јавни увид Прилози

Оглас о раном јавном увиду у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, са прилозима, расписан од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Оглас за рани јавни увид Границе плана – модел Материјал за рани јавни увид Претежна намена простора – модел

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу Града Сомбора за период од 2021. до 2023. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту ЛАП за децу

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе града Сомбора за период 2021-2025. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту ЛАП за децу

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о изради ПДР дела Блока 50

Преузми – Нацрт Преузми – Решење Преузми Преузми – Оквирна граница

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу за период од 2021. до 2023. године (10-24.3.2021.)

Преузми – Нацрт Преузми – Јавни позив

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе Града Сомбора 2021-2025. године (17.3-1.4.2021.)

Преузми – Нацрт Стратегије развоја културе Града Сомбора 2021-2025. године. Преузми – Јавни позив

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Оглас Прилози

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор (4-18.2.2021.)

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

Преузми Нацрт Одлуке о оснивању Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА“, „СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“ У СОМБОРУ (29.01. – 04.03.2021.)

Извештај о обављеном јавном увиду ПГР Селенча Текст огласа Нацрт Примедба Дејана Главашевића из Сомбора Примедба Душана Ђурђевића из Сомбора Примедба Биљане Настасић Примедба Ведране Лукић Примедба Данице Голеш Примедба – Телеком Примедба Одељења за комуналне делатности Примедба – Пројектни биро Примедба – Одељење за просторно планирање Примедба Милоша Новаковића Примедба – МЗ Нова Селенча… Детаљније

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Преузми текст јавног позива Нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о условима, начину и поступку давања на коришћење јавне површине за постављање мањих монтажних објеката

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора (29.12.2020. – 13.01.2021.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) (02.12. – 16.12.2020.)

Преузми текст огласа Прилози

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (01.12. – 15.12.2020.)

Преузми текст јавног огласа Прилози Рани јавни увид се може извршити и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину (27.11. – 11.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину Извештај о процесу консултације са грађанима ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА БУЏЕТ 2021

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (17.11 – 1.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору блокови 102, 103, 114, 115 И 127 – ПГР 05 (06.11. – 20.11.2020.)

Преузми текст огласа Нацрт плана Примедбе на Нацрт других измена и допуна планског документа достављене од стрaне Одељења за комуналне делатности, имовинско – правне и стамбене послове

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми нацрт Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора