Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Heder novi za UNOPS

Ova aktivnost je podržana u okviru projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину (27.11. – 11.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину Извештај о процесу консултације са грађанима

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу (17.11 – 1.12.2020.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору блокови 102, 103, 114, 115 И 127 – ПГР 05 (06.11. – 20.11.2020.)

Преузми текст огласа Нацрт плана Примедбе на Нацрт других измена и допуна планског документа достављене од стрaне Одељења за комуналне делатности, имовинско – правне и стамбене послове

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора

Преузми нацрт Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора
Званична интернет презентација