Povratak na Актуелности

Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора (15.11.2019. – 02.12.2019.)

Преузми текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора Нацрта Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора (15.11.2019. – 02.12.2019)

Преузми текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора Нацрт Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 29 у Сомбору (08.11. – 22.11.2019.)

Преузми текст огласа Елаборат

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Архива

Званична интернет презентација