Povratak na Јавна расправа – увид

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ