Povratak na Актуелности

Јавни огласи

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8053 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ДУШАНОВИЋ ЖАНА, Београд, Раковица, ул. Првобораца 11. Катастарска парцела број 8053 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Владике Николаја 12. у Сомбору.

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 02.12. до 09.12.2022.год. Преузми Урбанистички пројекат

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ БРАВАРСКО-ЛИМАРСКЕ РАДИОНИЦЕ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 9810 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „АГРОМЕТАЛ“ Драгиша Царић пр браварско-механичарска радња и трговина Сомбор, Роковачки пут бб, Катастарска парцела број 9810 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Роковачки пут бб у Сомбору

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 02.12. до 09.12.2022.год. Преузми Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА „MAXI“, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6856 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 6856 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Максима Горког 28. у Сомбору.

 Јавнa презентацијa Урбанистичких пројеката траје од 25.11. до 02.12.2022.год. Преузми Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7984/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7984/1 К.О. Сомбор-1 налази се на углу улица Проте Матеје Ненадовића и Стапарски пут у Сомбору.

Јавнa презентацијa Урбанистичких пројеката траје од 25.11. до 02.12.2022.год.  Преузми Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк и ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3528 К.О. СОМБОР-1 Инвеститор: „MIDBAU“ доо Апатин, Огњена Прице 6. Катастарска парцела број 3528 К.О. Сомбор-1 налази се у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору. Јавна презентација урбанистичког пројекта траје од 28.10.2022. до 04.11.2022.год.

Преузми Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4 и ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7990/27 К.О. СОМБОР-1, Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7990/27 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору. Јавна презентација урбанистичког пројекта траје од 28.10.2022. до 04.11.2022.год.

Оглас-јавна презентација Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2022. годину-1 круг

Оглас захтев за обилазак терена Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за поврат депозита преглед груписаних јавних надметања формулар за пријављивање КО Алекса Шантић КО Бачки Моноштор КО Бездан КО Бачки Брег КО Гаково КО Риђица КО Сомбор I КО Дорослово КО Стапар КО Станишић КО Чонопља КО Сомбор I и Сомбор… Детаљније

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк и ТРАФО-СТАНИЦЕ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 5665, 5666 И 10449 К.О. СОМБОР-1

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3752, 3753 и 3754 К.О. СОМБОР-1 Инвеститор: БОШКО КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. и ГОРАН КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 27. Катастарске парцеле број 3752, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Пожаревчка бр.7-9 у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 09. до 16. септембра 2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3493 К.О. СОМБОР-1, Инвеститор: БОШКО КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. Катастарскa парцелa број 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Петра Драпшина бр.7. у Сомбору Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 09. до 16. септембра 2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТЕЛЕЧКА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА СВЕ У К.О. ТЕЛЕЧКА, ГРАД СОМБОР и Урбанистички пројекат, који се доставља у прилогу. Наручилац пројекта: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог голуба 5. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 12.08. до 19.08.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР.178 К.О. СОМБОР-1, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА МЛЕКАРЕ У КРУГУ ФАБРИКЕ „СОМБОЛЕД“ ДОО У СОМБОРУ, Наручилац пројекта: „СОМБОЛЕД“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб , Катастарска парцела број 178 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 29.07. до 05.08.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 5847 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 5847 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Соње Маринковић бр.23. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 01.07. до 08.07.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (1) СПРАТНОСТИ ПО+П+4 И ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (4) СПРАТНОСТИ П+1, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3947 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор, Ади Ендреа 27. Катастарска парцела број 3947 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Радишићева бр.2-3 у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 01.07. до 08.07.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Oглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 8039 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 8039 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Стапарски пут бр.23. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 27.05. до 03.06.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ К.П.БР.9462/1 К.О. СОМБОР-1, ЗА ДОГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ФАБРИКЕ ПЛАСТИЧНИХ УРЕЂАЈА У ФАБРИКУ ЗА ПРЕРАДУ ГУМЕ СПРАТНОСТИ П, П+1 И П+2, Наручилац пројекта: „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут 51. Катастарска парцела број 9462/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици С3 у Индустријској зони у Сомбору

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ, НАДГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ У КАМЕНОРЕЗАЧКУ РАДИОНИЦУ П+0 И АДАПТАЦИЈУ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+1 – КАНЦЕЛАРИЈЕ, НА КАТ.ПАРЦ.БР.9793/1 И 9793/4 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ДЕЈАН ГЛАВАШЕВИЋ Сомбор, Карађорђева бр.10. Катастарске парцеле број 9793/1 и 9793/4 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Роковачки пут бр.58. у Сомбору , Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 27.05. до 03.06.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0 И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ДЕЛА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 1591 И 1592 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „M TEH“ доо Београд-Палилула, Иванковачка 8. Катастарске парцеле број 1591 и 1592 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Коњовићева бр.45. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 22.05. до 27.05.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ЈУ РПП

Преузми

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6155, 6156/1 И 6156/2 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41А, Катастарске парцеле број 6155, 6156/1 и 6156/2 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Тозе Марковића бр. 22А, 24. и 26. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6324, 6330 и 6331 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. Катастарске парцеле број 6324, 6330 и 6331 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Апатински пут бр.32-34 у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 10448 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „КНЕЖЕВИЋ МИЛАН-ГРАДЊА“ доо Сомбор, Др.Ђорђа Лазића 34А , Катастарска парцела број 10448 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Сонћански пут бр. 37. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 15.04. до 26.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2021годину-2 круг

оглас- 2 круг Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 11460 К.О. СОМБОР-2, Наручилац пројекта: ПОШТРАК ЈАСМИНА, Сомбор, Јосипа Маринковића 27. Катастарска парцела број 11460 К.О. Сомбор-2 налази се у улици Јосипа Маринковића бр.27. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта трајe од 01.04. до 08.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 9468/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТИЛ ИЗГРАДЊА“ доо Сомбор, Богољуба Јефтића 22. Катастарска парцела број 9468/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта трајe од 01.04. до 08.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7426/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 7426/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Самка Радосављевића бр.31. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 25.03. до 01.04.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+1+Пк И ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 4138 И 4139 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ДУШАНКА и МИЛЕ ЂАПИЋ, Сомбор, Вујадина Секулића 37. Катастарска парцела број 4138 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Венац Војводе Живојина Мишића 6. у Сомбору, а катастарска парцела број 4139 К.О. Сомбор-1 у улици Златне греде 22. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 18.03. до 25.03.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 3541 И 3542 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „Max monting doo Srbobran“, Гаврила Принципа 14., Србобран , Катастарскe парцелe број 3541 и 3542 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Петра Драпшина бр.18а-18у Сомбору , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 11.02. до 22.02.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БАЧКИ БРЕГ“ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1277, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435,1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 3502, 3507 и 3508 КО БАЧКИ БРЕГ, ГРАД СОМБОР, Наручилац пројекта: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра 282 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 07.02. до 14.02.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7642/2 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „ЧЕСМА ГРАДЊА“доо Апатин, ул. Његошева бр.43 , Катастарска парцела број 7642/2 к.о. Сомбор -1 налази се у улици Јосифа Панчића бр.25, у Сомбору, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 04.02. до 11.02.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА-ДЕОНИЦА: ОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ), ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 15 ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 , Наручилац пројекта: ЈП „Путеви Србије“ Београд , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 31.01. до 07.02.2022.год.

Оглас Урбанистички пројекат УБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3832 И 3833 К.О.СОМБОР-1, Наручилац пројекта: АД „ЛИПА“ Сомбор, Војвођанска бр.26 ,Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 28.01. до 04.02.2022.год. Кат.парц.број 3832 и 3833 К.О.Сомбор-1 налазe се у Војвођанскoj улици бр.26. у Сомбору.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2021годину-1 круг

Оглас Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита Захтев за обилазак терена Преглед груписаних јавних надметања Извод из правилника Мапе – Алекса Шантић Мапе – Бачки Брег Мапе – Бачки Моноштор Мапе – Бездан Мапе – Чонопља Мапе – Дорослово Мапе – Гаково Мапе – Кљајићево Мапе… Детаљније

Јавни оглас за отуђење објекта трговине изграђеног на катастарској парцели 1340 к.о. Сомбор-1

Преузми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 4142 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „ŠULEX“ доо Сомбор, Карађорђева 34-38 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 10.01. до 17.01.2022.год. , Катастарска парцела број 4142 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Вељка Петровића бр.23. у Сомбору.

Урбанистички пројекат Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк И ГАРАЖЕ СПРAТНОСТИ П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6049 К.О. СОМБОР-1. Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Алексе Шантића бр.10, Сомбор, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17.12. до 24.12.2021.год. Катастарска парцела број 6049 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића бр.9-11 у Сомбору.

Урбанистички пројекат Оглас

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА А КОЈЕ СЕ КОРИСТИ КАО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДО ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ У ПРОИЗВОДНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Јавни Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2021/2022. години Пријавни формулар Захтев за поврат депозита Шифрарник Правилник

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3752, 3753 И 3754 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: КЕЦМАН БОШКО, Кљајићево, ул.Првомајска 20. КЕЦМАН МИЛАНКА, Кљајићево, ул.Лењинова 24. КЕЦМАН ГОРАН, Кљајићево, ул.Првомајска 27. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 26.11. до 03.12.2021.год. Катастарске парцеле број 3753, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1 налазе се у Пожаревачкој улици бр.7-9 у Сомбору.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СКЛАДИШТЕЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, ул.Гаковачки пут бб, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 12. до 19. новембра 2021.год. Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Јосифа Маринковића.

Оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА СЕРВИС, КОМПЈУТЕРСКУ ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7922 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: МАРИЈАНАЦ САЊА и ВЛАДИМИР, Сомбор, ул.Сивачки пут бб , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 29. октобра до 05. новембра 2021.год. Катастарска парцела број 7922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Сивачки пут бб.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА-ДЕОНИЦА: ОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ), ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 15 ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12. Наручилац пројекта: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булeвар Краља Александра бр. 282 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 25. октобра до 01. новембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ – МЕЂУФАЗА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2285/1 К.О. РИЂИЦА , Наручилац пројекта: „APPLE WORLD“ доо Риђица, Прве Плантаже бб , Катастарска парцела број 2285/1 К.О. Риђица налази се у Риђици, Прве Плантаже бб. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 24. септембра до 01. октобра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА,
НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 И 2152 К.О. БЕЗДАН, Наручилац пројекта: „AWA HUMAN RESOURCE 2015“ доо Бездан, Жртава фашизма 60, Катастарске парцеле број 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 и 2152 К.О. Бездан налазе се у Бездану, Ружина 34, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 01. до 08. октобра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7614, 7615 И 7616 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „MODERNG HOME INVESTMBENT&CONSULTING SAFE“ доо Сомбор, Стапарски пут 42, Катастарске парцеле број 7614, 7615 и 7616 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Штросмајерова број 5-7. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (ТРГОВИНА НА МАЛО) СПРАТНОСТИ Пр+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3937 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ПЕКЕЗ НЕЂЕЉКО, Сомбор, Централа бб , Катастарска парцела број 3937 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Николе Вукичевића бр.1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Пр+2+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3698 К.О.СОМБОР-1, Наручилац пројекта: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22.децембра број 40 Катастарска парцела број 3698 К.О.Сомбор-1 налази се у Ваљевској улици у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 03. до 10. септембра 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат Примедбе и сугестије – Гордана Грба Примедбе и сугестије Грба Сара и Јово Извештај

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9857/13 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „AGRICOLA MAS GROUP“ доо Сомбор, Сонћански пут Т-17, Катастарска парцела број 9857/13 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 06. до 13. aвгуста 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БЕЗДАН“ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7886, 8135, 8136 И 8138 К.О. БЕЗДАН, ГРАД СОМБОР , Наручилац пројекта: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, Катастарске парцеле број 7886, 8135, 8136 и 8138 К.О. Бездан обухватају простор од средине моста на реци Дунав (између Батине и Бездана) до државног пута I реда Б 16 Батина – Суботица – Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 16. до 23. јула 2021.год.

Оглас Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА СПРАТНОСТИ П+1 И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА П+0, У УЛИЦИ ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ ББ, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9100/3, 9102/27, 9102/28 И 9102/29 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: ДАЛИБОР КРЕКИЋ, Сомбор-Лугово, Лугово насеље бб – Катастарске парцеле број 9100/3, 9102/27, 9102/28 и 9102/29 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Вукице Митровић бб.

Урбанистички пројекат Исправка огласа Оглас

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2020/2021 години – други круг

Оглас Преглед груписаних јавних надметања- Шифарник Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6152 и 6153 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41а – Катастарске парцеле број 6152 и 6153 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 28.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2020 годину-2 круг

оглас Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2020 годину-3 круг

оглас Корисничко упутство- пријава за учешће на јавним надметањима формулар за пријављивање формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања извод из правилника Мапе

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9405/2 К.О.СОМБОР-1 Инвеститор: САША ЛАКИЋ из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 35. Катастарска парцела број 9405/2 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 19. до 26. марта 2021.год. Урбанистички пројекат… Детаљније

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. – Кат.парц.бр.: 3571 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Батинска 28. (19.02. – 26.02.2021.год.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПР+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 6300 И 6301 У К.О. СОМБОР-1 – Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-МЕШОВИТЕ ПРОДАВНИЦЕ (П+0) И ПРОДАВНИЦЕ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА (П+1) НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8255 К.О. СОМБОР-1

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2223/1 И 2222 К.О. СТАПАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ СПРАТНОСТИ П+0, УСИПНОГ КОША И ЕЛЕВАТОРА – Наручилац пројекта: МИЛАН КОВЧИН из Стапара, Николе Пашића 80.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1+ПК – П+2 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4132 К.О.СОМБОР-1

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат Извештај Комисије за планове Града Сомбора о извршеној стручној контроли Урбанистичког пројекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3749 И 3751/1 К.О. СОМБОР-1 – Наручилац пројекта: „АРКА ИЗГРАДЊА и АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3551 К.О. СОМБОР-1, У СОМБОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА ДРАПШИНА БРОЈ 14.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3567 К.О.СОМБОР-1, У СОМБОРУ, У УЛИЦИ БАТИНСКА БРОЈ 25.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1537 И 1538 К.О. СТАПАР

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1552/1, 1552/2, 1553/1 И 1553/2 К.О. СТАПАР

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА ЧУВАЊЕ И СУШЕЊЕ ЖИТАРИЦА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 23815 К.О. СОМБОР-2

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. – Кат.парц.бр.: 3378/1 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. ХII Војвођанске ударне бригаде 33. (19.02. – 26.02.2021.год.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+3+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. СОМБОР-1 , Наручилац пројекта: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарске парцеле број 6161, 6162, 6178, 6179 и 6180 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 14-18. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 14. до 21. маја 2021.год.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СКЛАДИШТА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб, Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Јосипа Маринковића. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 14. до 21. маја 2021.год.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2020/2021 години

оглас формулар за пријављивање формулар за поврат депозита преглед груписаних јавних надметања- Шифарник

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Стапарски пут бб, Сомбор – Кат.парц.бр.: 10040/12 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Стапарски пут бб (25.12.2020. – 04.01.2021.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6152 и 6153 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова 41-41а – Катастарске парцеле број 6152 и 6153 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у улици Тозе Марковића 28.

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, ул.Змај Јовина 47. – кат.парц.бр. 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово налазе се у Дорослову, Табла 7. (04.12. – 11.12.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, кат.парц.бр. 3772 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 17. (20.11. – 27. 11. 2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Сомбору за 2020 годину

оглас формулар за пријављивање изјава извод из правилника формулар за поврат депозита захтев за обилазак терена преглед груписаних јавних надметања Мапе

Архива