Povratak na Актуелности

Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр.: 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30. (24.04. – 05.05.2020.)

Преузми текст огаса Урбанистички пројекат

Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу

Преузми

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГТПУ „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41-41А – Кат.парц.бр.: 6310, 6312 и 6313 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Раде Кончара 27-29. (03.04. – 10.04.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128., Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128. (06.03. – 13.03.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника број 41., кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника број 41. (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Архива

Званична интернет презентација