Povratak na Актуелности

Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника број 41., кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника број 41. (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10., кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића (21.02. – 28.02.2020.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „PROGETTI“ д.о.о. из Владимираца, Владимирачки пут бб – Кат.парц.бр.: 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17 К.О. Сомбор-2 налазe се у Сомбору, у Индустријској зони (07.02. – 14.02.2020)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас за евидентирање деце за упис у први разред основне школе школске 2020/2021. године (05.02. – 20.02.2020.)

Преузми

H I R D E T M É N Y TA GYEREKEK ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓAN (05.02. – 20.02.2020.)

Letöltés

Архива

Званична интернет презентација