Povratak na Актуелности

Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр.: 2582/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Солунских бораца (18.10. – 25.10.2019.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1. – Кат.парц.бр.: 2096/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Војвођанска 67. (11.10. – 18.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша 1. – Кат.парц.бр.: 10212 и 10223 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Венац Војводе Степе Степановића и Венац Војводе Петра Бојовића. (04.10. – 11.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Зоран Данојевић из Сомбора, Георги Димитрова 24. – кат.парц.бр.: 922 К.О. Сомбор-1 се налази у Сомбору, ул.Милоша Обилића 88. (04.10. – 11.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Архива

Званична интернет презентација