Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА СЕРВИС, КОМПЈУТЕРСКУ ДИЈАГНОСТИКУ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7922 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: МАРИЈАНАЦ САЊА и ВЛАДИМИР, Сомбор, ул.Сивачки пут бб , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 29. октобра до 05. новембра 2021.год. Катастарска парцела број 7922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Сивачки пут бб.