Povratak na Услуге

Размена података из службених евиденција

Захтев за податке из службене евиденције

Изјава сагласности за увид и обраду личних података

Обавештење о размени података из службених евиденција

Подаци о службеним евиденцијама са контактима лица задужених за вођење евиденција

Упутство о примени чл.9 и 103. ЗУП-а