Povratak na Јавни огласи

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, ПРИСТАНИШНОГ ПОНТОНА ТИПА „У-105906-30“ И ПЛОВИЛА ОЗНАКЕ „8601735“ У СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА