Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА „MAXI“, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6856 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 6856 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Максима Горког 28. у Сомбору.

 Јавнa презентацијa Урбанистичких пројеката траје од 25.11. до 02.12.2022.год.