Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+0 – П+1, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 9468/1 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „СТИЛ ИЗГРАДЊА“ доо Сомбор, Богољуба Јефтића 22. Катастарска парцела број 9468/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта трајe од 01.04. до 08.04.2022.год.