Povratak na Јавни огласи

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА – ДЕОНИЦА: ОД УКРШТАЊА СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 КОД МЕСТА СОМБОР ДО АДМИНИСТРАТИВНЕ ГРАНИЦЕ СА ОПШТИНОМ КУЛА КОД МЕСТА КЉАЈИЋЕВО, Наручилац Урбанистичког пројекта је ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булeвар Краља Александра бр. 282.

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 09.12. до 16.12.2022.год.