Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАТРОГАСНОГ МУЗЕЈА П+1, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 668 К.О. БЕЗДАН, Наручилац пројекта: Добровољно ватрогасно друштво „Бездан“, Родина 19, Бездан, Катастарска парцела број 668 К.О. Бездан налази се у улици Родина 17. у Бездану.

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 10.02.2023. до 20.02.2023.год.