Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА-ДЕОНИЦА: ОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ), ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 15 ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12. Наручилац пројекта: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булeвар Краља Александра бр. 282 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 25. октобра до 01. новембра 2021.год.