Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БАЧКИ БРЕГ“ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1277, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1435,1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 3502, 3507 и 3508 КО БАЧКИ БРЕГ, ГРАД СОМБОР, Наручилац пројекта: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра 282 , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 07.02. до 14.02.2022.год.