Povratak na Јавни огласи

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ БРАВАРСКО-ЛИМАРСКЕ РАДИОНИЦЕ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 9810 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „АГРОМЕТАЛ“ Драгиша Царић пр браварско-механичарска радња и трговина Сомбор, Роковачки пут бб, Катастарска парцела број 9810 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Роковачки пут бб у Сомбору

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 02.12. до 09.12.2022.год.