Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. – Кат.парц.бр.: 3378/1 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. ХII Војвођанске ударне бригаде 33. (19.02. – 26.02.2021.год.)