Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „БИМАЛ СУНЦЕ“ доо Стапарски пут бб, Сомбор – Кат.парц.бр.: 10040/12 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Стапарски пут бб (25.12.2020. – 04.01.2021.)