Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. – Кат.парц.бр.: 3571 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Батинска 28. (19.02. – 26.02.2021.год.)