Povratak na Јавни огласи

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8053 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ДУШАНОВИЋ ЖАНА, Београд, Раковица, ул. Првобораца 11. Катастарска парцела број 8053 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Владике Николаја 12. у Сомбору.

Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 02.12. до 09.12.2022.год.