Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА-ДЕОНИЦА: ОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ), ПОСТОЈЕЋИ ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 15 ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 , Наручилац пројекта: ЈП „Путеви Србије“ Београд , Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 31.01. до 07.02.2022.год.