Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 11460 К.О. СОМБОР-2, Наручилац пројекта: ПОШТРАК ЈАСМИНА, Сомбор, Јосипа Маринковића 27. Катастарска парцела број 11460 К.О. Сомбор-2 налази се у улици Јосипа Маринковића бр.27. у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта трајe од 01.04. до 08.04.2022.год.