Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СКЛАДИШТЕЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, ул.Гаковачки пут бб, Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 12. до 19. новембра 2021.год. Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Јосифа Маринковића.