Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ, НАДГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ У КАМЕНОРЕЗАЧКУ РАДИОНИЦУ П+0 И АДАПТАЦИЈУ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+1 – КАНЦЕЛАРИЈЕ, НА КАТ.ПАРЦ.БР.9793/1 И 9793/4 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ДЕЈАН ГЛАВАШЕВИЋ Сомбор, Карађорђева бр.10. Катастарске парцеле број 9793/1 и 9793/4 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Роковачки пут бр.58. у Сомбору , Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 27.05. до 03.06.2022.год.