Povratak na Јавни огласи

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2021годину-1 круг