Povratak na Јавна расправа – увид

Jавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 04.11.2022. до 18.11.2022.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 18.11.2022. у времену од 10,00 до 11.00 часова.