Povratak na Јавна расправа – увид

JАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. СТАНИШИЋ

Јавни увид траје од 23.06. до 07.07.2023.год.

Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 19.07.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија.