Povratak na Јавна расправа – увид

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА И ПАНГАРСКЕ У СОМБОРУ, као и Нацрт Плана.

Јавни увид траје од 03.03. до 03.04.2023.год.

Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 05.04.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија.