Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине од 2021. до 2035. године (01.12. – 15.12.2020.)

Рани јавни увид се може извршити и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине