Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас-Јавни позив

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 07.10.2022. до 21.10.2022.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 21.10.2022. у времену од 10,00 до 11,00 часова.